USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
z 30. schůze
ze dne 6. června 2019

k nezaplaceným podnikům privatizovaných vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 - 1998     

Poslanecká sněmovna

I. konstatuje, že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které způsobily České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard korun a které vlády České republiky dosud nedořešily a jejich následky neodstranily;

II. žádá vládu, aby zpracovala a navrhla účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení, včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet.

Radek Vondráček v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

František Kopřiva v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovny