USA popírají, že by šlo o cvičení na výpad proti Rusku nebo provokaci. Cvičení však bude probíhat u ruských hranic

(Z článku „Ve stínu koronaviru USA přesouvá do Evropy obrovské množství vojáků, letadel a tanků.“, 10.3.2020, arfa.cz)

Pokud Američané mluví pravdu, že cvičení není namířeno proti Rusku, pak mohou cvičit kdekoliv, třeba na svém vlastním území. Podobně si mohou počínat i vojáci NATO z dalších států. Místní vojenská cvičení mají jednu velkou výhodu. Vojáci, vojenská technika, se nemusí přesunovat až tisíce kilometrů na určené cvičiště. V důsledku toho dojde k velkým finančním i časovým úsporám. Každý stát v současnosti, kdy útočí koronavirus, jistě ví, jak ušetřené peníze využije. Jeho občané v době šířící se nemoci potřebují stále větší pomoc.

Nadto vojáci projíždějí na manévry, po železnici, silnicích a přicházejí tak do kontaktu s místními lidmi. I zde je jeden další možný zdroj šíření koronaviru. Nelze ho podceňovat. I ve vojenském cvičebním prostředí může mít své žně. Proč tedy riskovat? Proč neodložit manévry na příhodnější dobu? O šířící se nákaze věděly vojenské i politické úřady již delší dobu. Rozjíždějící se vojenskou mašinérii mohly včas zastavit. Proč to neudělaly?

Není–li Rusko nepřítelem, média hlavního proudu o něm však jako ohrožení div ne celého světa desetiletí mluví, podobně se vyjadřuje značné množství významných politiků, je jistě zbytečně ukazovat na jeho hranicích vojenské svaly, konat manévry, pořádat přehlídky. A přesto se v blízkosti ruských hranic stále silnější natovská vojenská cvičení konají. Takže jak všemu ve skutečnosti je?

Podíváme–li se na vojenské rozpočty západních států a Ruska, zjistíme, že vojenské náklady samotných USA jsou nesrovnatelně vyšší než ty ruské. Počet vojáků, vojenské techniky na straně NATO je také nesrovnatelně vyšší než mají Rusové. A ještě jeden fakt. Rusové mají velkou zemi, největší na světě, v níž je obrovské přírodní bohatství. Než Rusové dosáhnou na další skrytá ložiska všech možných surovin, uplyne jistě více let, než čas vymezený jedné lidské generaci. Nepotřebují dobývat cizí bohatství, stačí jim jejich vlastní. Jejich zájem je nikoliv zbrojit, ale investovat do dobývání surovin, rozšiřování výroby. Potřebují mír, stejně tak jako ho potřeboval svého času Sovětský svaz, kterému za bukem začal hrozit Hitler.

Historie se opakuje. V boji v průběhu staletí s carským a později sovětským Ruskem neuspěli Němci, Švédové, Francouzi, opět Němci a v druhé světové válce zase Němci. Agresoři vždy proti Rusku zmobilizovali část Evropy. Přesto dostali výprask. Dnešní dobrodruzi dějinné skutečnosti nechtějí vzít na vědomí a opět se připravují na Rusko. Jemu opět nezbude nic jiného než se bránit. V klasicky vedené válce nemá valnou naději na úspěch. Brzy po začátku války bude muset použít zbraně nového typu, včetně jaderných. O jaderné válce také uvažuje Amerika, která se domnívá, že přiblížením raketových sil do blízkosti ruských hranic, sebere Rusům možnost prvního úderu a nakonec i odvetného úderu. Takže Západ by mohl v tomto jaderném střetu, jak se domnívá, vyjít téměř nepocuchán. Ale tak to zřejmě nebude. Jaderná válka postihne všechny válčící státy a dokonce i ty neutrální. A pokud půjde o masovou jadernou válku, pak v ní může zahynou lidstvo. Pokud někde obyvatelé nějakých zapadlejších míst jadernou katastrofu přečkají, pak jaderná zima postihne i je. Výsledkem jaderné války může být zánik lidstva i všeho dalšího života na naši planetě Zemi.

Když toto vše víme, nemůžeme žádnou válku podporovat. Nelze totiž předpokládat, jak se dále vyvine. Proto ne válce, ano míru!

Dr. O. Tuleškov