Ukolébavka vánoční
Jan Neruda
Spi, Jezulátko, spi!
Zas chudých lidí chudé dítě
jen do jesliček uloží tě –
ach, kolikrát už lidstvu dáno
a Jidáši vždy zaprodáno.
Spi, Jezulátko, spi.


Spi, Jezulátko, spi!
Spi sladce na tom seně holém,
my dech tajíme všichni kolem,
vždyť tobě, věčné pravdy synku,
je také třeba odpočinku.
Spi, Jezulátko, spi.


Spi, jezulátko, spi!
A naber v spánku nové síly,
máš konat ještě mnohou míli:
té cesty lidstva ke spasení,
té ještě dlouho konec není.
Spi, jezulátko, spi.


Spi, Jezulátko, spi.
Za tvé o bratřích naučení
svět vezme tě zas do mučení
a než se lidstva pouta zdrtí,
je třeba ještě velkých smrtí.
Spi, Jezulátko, spi.


Vánoční obrázek z archivu J. Pondělíčka. Děkujeme za zaslání. ČNL děkuji i vám všem, vážené dámy a pánové, za přízeň, jíž nám poskytujete, i za milá vánoční a novoroční přání.