Dopis předsedovi politického hnutí Trikolora o podnětu k vymáhání reparací na Německu



Vážený pan

Mgr. Václav Klaus

poslanec PS PČR

a předseda politického hnutí Trikolora

V Praze dne 2. 12. 2020

Vážený pane předsedo,

v nedávných dnech jsme zaslali panu Ing. Andreji Babišovi, předsedovi vlády ČR, otevřený dopis ve věci, která se týká vymáhání reparací, které nám je Spolková republika Německo na základě příslušných norem mezinárodního práva povinna zaplatit. Text tohoto dopisu přikládáme.

Nejde o naši první akci takto zaměřenou. Někteří z nás se touto otázkou zabývají již téměř dvacet let. V současnosti, v souvislosti s celkovou těžkou ekonomickou situací, v níž se nacházíme, v souvislosti s hluboce deficitním rozpočtem a zvyšujícím se zadlužením republiky, považujeme hledání a nalézání dalších finančních zdrojů za jeden z prvních úkolů skutečných politiků a státníků, kteří vidí mnohem dále než jen na několik miliard v rozpočtu přesunovaných z jedné položky na druhou.

V této situaci považujeme za naši neodkladnou povinnost se s plnou vážností a rozhodností zabývat reparacemi, které nám má Německo zaplatit. Tím nemyslíme napsat jeden otevřený dopis, ani v předmětné záležitosti jednou interpelovat a pak se téměř bez odezvy v tichosti smířit s tím, co bylo sděleno. To je velmi málo! Jsme přesvědčeni, že musí jít o celý komplex akcí, které budou směřovat k vytčenému cíli. Nadto je velmi pravděpodobné - téměř až jistě, že kampaň za reparace proroste až do vlastní volební kampaně. Jedním z jejich hesel by mělo být: „Volte jen strany a hnutí, které bojují za zaplacení reparací!“ Toto či podobné heslo chceme vytýčit již během nepříliš dlouhé doby v rámci zahájení širší celospolečensky zaměřené akce.

Budeme Vám velmi vděční, když nám sdělíte stanovisko vaší strany k reparacím, které nám má Německo zaplatit. Rozhodnutí vaší strany budeme v plném rozsahu bez dalšího respektovat.

Děkujeme Vám za odpověď.

S úctou

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., České mírové fórum


Příloha: Otevřený dopis A. Babišovi