To zapadá…

Marek Řezanka
Kdy že se vichr přežene?

Ten, jenž i v bezvětří

národ, co není z křemene

na chvilku nešetří


Jak písek, jenž se rozsypá

nic lidi nepojí

Každý jen mele cosi pak

když je již po boji


Je mrtvý, kdo vás neudá

či kdo vás nesrazí

V petřínských sadech Neruda

octl se v nesnázích


I sochu pana Beneše

spodina počmárá

Jsem rozzloben a vyděšen

z bzučení komára


Masový vrah“ a „rasista“:

Kdo zášť zas rozdmýchá?

Ten, který metál nachystá

pro zrůdu Heydricha


Nacismus se zde rozmáhá

své rohy vystrčil

Medaile máme pro vraha

rek shnije v chatrči


Co že je naší potíží?

Ta díra v paměti

A propaganda rozklíží

i děti vzápětí


Neznáme vlastní dějiny

a to je závada

Pak Henlein bude nevinný

Sieg Heil“ – To zapadá…