Takže jde o boj o životní prostředí, zdroje a o naši vlastní existenci !

Ten boj už začal, ale někteří z nás stojí na straně

protivníků pod debilními hesly a ostatní jako by si to

neuvědomovali !!!

O Evropě
Evropa páchá sebevraždu nezávisle na počtech imigrantů. Sebevražedná je její demografická politika. Evropané nemají rádi své děti, jinak by nemohli mít porodnost na úrovni 1,3 na rodinu. Za 30 let totiž jejich děti budou pracovat převážně na to, aby uživili své důchodce, jichž bude 65 ze 100 obyvatel !!!


Druhou známkou probíhající sebevraždy je rezignace na evropské hodnoty. Evropané již nejsou hrdí na vlastní duchovní dědictví. Místo hrdosti na hodnoty, zvyklosti, úsilí, jež jim zajistily ve všech smyslech bohatý život, rozhodli se pro „multikulti“ mentalitu, která již ne-rozlišuje kulturní a sociální vymoženosti podle dosažené úrovně.


Arabští běženci, kteří se domáhají vstupu do Evropy, nechtějí být jedněmi z nás, nechtějí sdílet naši kulturu, chtějí naši kulturu změnit do té míry, že Evropa už nikdy nebude Evropou. Ti, kdo dnes přicházejí na evropský kontinent, nemají pocit sounáležitosti se zdejším kulturním dědictvím ani ho mít nechtějí. Přinášejí s sebou kulturu, jež se s ní nutně dostane do konfliktu !! Kdy to lidi pochopíte !!!


V roce 2050 bude na světě 10 miliard lidí, nejvíc v Indii, nejméně v Evropě. V polovině 21. století bude Zemi obývat 9,7 miliardy

lidí, což je o 2,6 miliardy více než v současnosti.


Čína už nebude nejlidnatějším státem na světě, předežene ji Indie. A lidí starších 60 let bude přes dvě miliardy, předpovídá analýza Francouzského institutu pro demografická studia.

RNDr. Václav Větvička


Výňatek z článku „Říkám to již přes 20 let, rád přispěji na Afriku, ale jen na antikoncepci….

Pokec24.cz, 29.10.2020