Tak nám počmárali sochu W. Churchilla


Prý je rasista. Tvrdí ti, kteří jeho sochu obohatili nápisem v tomto smyslu. Takže by se na první pohled mohlo říci, že útok je hořkým plodem současnosti.


To je samozřejmě jedna možnost. Ta druhá, mezi dalšími možnými, vyvěrá z toho, že u německých nacistů vzbudil pan W. Churchill svými skutky ve funkci předsedy vlády Velké Británie velkou nenávist. Ano, odmítl uzavření separátního míru s Hitlerem a projevil rozhodnost bojovat až do nepodmínečné kapitulace Německa. Když mluvil o poválečné situaci, prohlásil, že poteče hodně německé krve, že s tím se nedá nic dělat. Spojenci po určité době zasáhnou a rychle vyprovodí Němce do jejich vlasti – Německa. Dokonce v Postupimi jevil rozhořčení nad tím, že odsun Němců z Československa probíhá velmi pomalu a naléhal na jeho urychlení. A korunu všemu zasadil tím, když odmítl do britské zóny přijmout tzv. sudetské Němce.


Takže jen tyto skutečnosti mohly být základem pro počáráni sochy W. Churchilla v Praze. Nacisté a jejich pohrobci měli dost důvodů. Spokojili se však zatím úlohou bojovníků proti rasismu, pokud byli sami útočníky. Jsou připraveni za oponou. Účty s W. Churchillem nemají ještě zdaleka vyřízené. Co můžeme dále čekat?

J. Kovář