Symbol potopy

Marek Řezanka
V královstvích, jež jsou daleká,

strašlivá nemoc zuří.

Již jen pár bláznů haleká.

že zdraví jsou jak tuřín.


Ostatním ústa zamrazí.

Mrtvý již málo poví

o tváři hrůzné nákazy,

o frontě před hřbitovy.


Lék, co na nemoc zabírá,

však zakázali kněží

s tím, že jde o jed satyra,

tak bedlivě ho střeží.


Lid před zlým duchem ochrání

(Prý ďábelsky je podlý).

Lid bibli má vzít do dlaní

a ať se řádně modlí.


A medicína prokletá

jak odpad v stoce zmizí.

Poslední z růží odkvétá

a podtrhuje krizi.


Krále to velmi rozvzteká,

že mrtví se mu množí

proto, že kněží člověka

odsoudí umřít v loži.


Tak na kněží se oboří,

že lidský život maří.

Vždyť nejsou žádní doktoři,

jen fanatičtí tmáři.


Tu kněží krále osočí

že satyrovi slouží.

On pozvedne však obočí

a vymáchá je v louži.


Tu značný povyk propuká

lotrů, co z toho těží,

že místo sněhu na lukách

v zákopech vojska leží.


Snad brzy mnohý pochopí,

kdo čemu přednost dává.

Kdo symbolem je potopy,

v níž tonou lidská práva.


Namluveno: http://www.muamarek.cz/files/mp3/symbol-potopy.mp3.