Svaz ve sdělovacích prostředcích

19. 7. 2020


Vidím v zájmu sdělovacích prostředků pozitivní posun – už se neorientují pouze či převážně na informace o politickém a profesním působení Jaroslava Vodičky, Emila Kulfánka popř. dalších členů předsednictva v době před listopadem ´89. Více se zabývají současnými politickými a hospodářskými problémy svazu, politickým a hospodářským tunelováním svazu ze strany jeho současného vedení. Pochopitelně zmiňují, že mnoho politických institucí, měst a obcí současné předsednictvo politicky bojkotuje; to je skutečnost vyvolaná jednáním předsednictva, skutečnost, která se negativně dotýká celého svazu.


Čeho si sdělovací prostředky všímají?


Pochopitelně hospodářské kontroly MF ČR ve svazu; viz. Hospodářská kontrola ministerstva financí přinesla nejen informace o pochybení některých oblastí svazu, zejména však vedení, předsednictva, při zacházení se státní dotací. Zpráva ukazuje na machinace současného vedení svazu s počtem oblastních organizací, a tím s počtem členů ústředního výboru – některé organizace jsou s největší pravděpodobností „duté“, tedy prázdné, popř. naplněny velrybářským způsobem; viz.


Tři signatáři Platformy „Vraťme vážnost ČSBS“ se svými názory vystoupili v pořadu Reportéři ČT nazvaném Vzpoura u bojovníků (premiéra: 22. 6. 2020 ve 21:25 na ČT1); jeho hodnocení je na našich webových stránkách; Viz Při přípravě tohoto pořadu Jaroslav Vodička, současný předseda ČSBS, čtyřikrát doslova utekl před redaktorkou a jejími otázkami, a tak znovu prokázal neschopnost komunikace se sdělovacími prostředky, neschopnost přímého jednání ve veřejném prostoru. Jde o to, že se Jaroslav Vodička bojí otázek, které by dostal, a na něž by nebyl schopen či ochoten odpovědět.


Neschopnost pravdivě informovat je současnému vedení svazu vlastní, není divu, že se tak stáváme lehkou kořistí novinářských investigavců – kupř. Aliance národních sil má podle registru politických stran sídlo v budově Českého svazu bojovníků za svobodu Legerova 1854/22, 120 00 Praha 2; předsedkyně aliance prohlásí máme tam pronajatou jednu kancelář a získali jsme od Českého svazu bojovníků za svobodu bezplatnou smlouvu na její pronájem a tiskový mluvčí svazu Ioannis Sideropulos kontruje politická strana Aliance národních sil nemá v prostorách ústředí ČSBS v Praze za úplatu, ale ani bezúplatně, pronajaté žádné obytné nebo neobytné místnosti; viz. Přitom ze svědectví je zřejmé, že uvedená aliance v budově svazu působí; viz.


Seriózní byl článek v deníku Právo (redaktor Aleš Fuksa), článek uvádím v příloze; též viz. Informoval o nové organizaci, kterou založila valašskomeziříčská stočlenná buňka Českého svazu bojovníků za svobodu.

PhDr. Vladimír Pelc


https://www.vratme-vaznost-csbs.cz

Přišlo e-poštou