Strach jim nahání…

Marek Řezanka
Obránci svobod“ – kde se ukrývají?

Julian Assange nemá zastání

Umučen bude? Stojí na okraji

Ať skočí dolů – že prý zaclání


Novinář, který odkryl, co se děje

To Velký bratr se hned nasupí

Označí toho muže za zloděje

krom toho vsadí rovněž na supy


Ti potom do něj neustále klovou

Navalný není – tak je za škodnou

Za co má zemřít? Že dál šířil slovo

Za to ho jistí na kůl nabodnou


Dokud nám někdo fakta neodhalí

stádem jsme, které hlídá slepota

Že cenu míru získá, kdo má svaly?

Smrtihlav křídly právě třepotá…


Nechtějme z práva dělat pouhé klišé

a z lidských svobod frašku k zasmání

Kdo jisté děsí? Ten, kdo pravdu píše

poznaná nutnost strach jim nahání…