Starosta Ing. P.Hejma, odpověď z 4.3.2020

Ing. Petr Hejma

starosta Městské částí PRAHA 1

Vážený pan

JUDr. Ogňan Tuleškov

V Praze, 4.3.2020

ÚMČPl 103440/2020

Vážený pane Tuleškove,

dovoluji si Vás nejprve informovat, že ne všechny pamětní desky na území Prahy 1 nám byly Galerií hl. m. Prahy svěřeny do péče, tedy za tyto pamětní desky neneseme odpovědnost, i když se nacházejí na území první městské části.

Dům v Loretánské 2 je v rukou soukromého investora a je tedy na něm, zda pamětní desku znovu osadí. Doporučuji tedy obrátit se svým dopisem na něj.

V úctě

Podpis pana starosty