Stanislav Novotný Vyrazte už konečně dveře s ředitelem České televize Dvořákem

13.10.2019 21:00

Poslanec Jaroslav Foldyna to byl, kdo odvážně zveřejnil fakta o střetu zájmů firmy Petra Dvořáka s jeho rolí generálního ředitele, a píchnul do prohnilé hromady zakázek tohoto veřejnoprávního média.

Foto: Archiv SN

Před poslanci Poslanecké sněmovny České republiky stojí nyní jeden z nejdůležitějších úkolů. Jde o to srovnat do latě Českou televizi (ČT) a dostat ji urychleně pod kontrolu skutečných majitelů – českých občanů. Na poslaneckém semináři o hospodaření České televize se totiž zástupci lidu dověděli o neskutečném nepořádku a tunelování rozpočtu ČT. To vše probíhalo celá léta, navíc za impotentního přihlížení a mlčení členů Rady ČT.

Řekněte ďáblovi ne, zákonodárcové

Čest zpravidla ozáří málokterou pomazanou hlavu. Politici se jí bojí jako čert kříže. Čest by je proslavila a lidem přiblížila, ale jejich příjmy by snížila a výhody omezila. Poslanec Jaroslav Foldyna však v její záři stojí. Zveřejnil fakta o střetu zájmů firmy generálního ředitele Petra Dvořáka s jeho rolí v čele ČT, píchnul do prohnilé hromady zakázek ČT a odhalil nekompetentnost řízení tohoto veřejnoprávního média. Poslanci budou hlasovat. Každý z nich, kdo zvedne ruku pro schválení Zprávy Rady České televize o hospodaření a nepřispěje k odvolání Rady České televize, se podílí na rozkrádání, korupci, devastaci národní kultury a službě cizí moci. To vše Česká televize dlouhodobě předvádí.

Nejsem svobodný zednář, ale přidávám se k jejich oblíbenému starozákonnímu varování Mene tekel. Byl jste, řediteli, shledán lehkým.

Autor Stanislav Novotný je bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií

PL