Srbský prezident Vučič pomohl Rusku vyhnout se plynovému vydírání Ukrajiny
Alexej Toporov

6. 1. 2021 politnavigator


Srbsko, které plánovalo odevzdat svůj úsek plynovodu Turecký proud ne dřív než v březnu-dubnu, na požádání Ruska dokončilo všechny potřebné práce už v prosinci, aby se Moskva nemusela obracet na Kyjev ohledně prodeje dodatečné tranzitní kapacity. Kontrolu nad pracemi ve zrychleném tempu převzal osobně prezident Srbska Alexandr Vučič. Jak oznamuje korespondent PolitNavigatora, v souladu s projektem se plynovod Turecký proud skládá se ze dvou větví (potrubí o velkém průměru), schopných propouštět 15,75 miliardy krychlových metrů plynu ročně každá. První větev je směřována na turecký vnitřní trh, druhá – na trhy jihovýchodní a střední Evropy.

"Podle původního úmyslu se veškerý objem plynu druhé větve přepravuje tranzitem přes Turecko na hranice s Bulharskem, kde postupuje do modernizovaného bulharského plynového přepravního systému, který po modernizaci a rozšíření bude schopen předávat přibližně 12 miliard krychlových metrů plynu ročně na hranice se Srbskem, komentoval situaci politolog Oleg Bondarenko. Na území Srbska se staví nový plynovod-interkonektor, který znamená rozšíření národního srbského plynového přepravního systému, přijímajícího plyn na hranici s Bulharskem a dále přepravuje jeho část pro spotřebu na vnitřním trhu Srbska (a Srbské Republiky Bosny a Hercegoviny), a zbývající část tranzitem na hranice Srbska a Maďarska.


Původním plánem se předpokládala synchronizace termínů ukončení prací, spojených s výstavbou plynovodu Turecký proud a rozšířením národních plynových přepravních systému v Bulharsku a Srbsku. Bylo to navrženo na konec roku 2019. Koncem prosince 2019 byl Turecký proud vybudován a uveden do provozu.


Práce v Srbsku se realizovaly, ale byly v počátečním stádiu, v Bulharsku však, nehledě na podepsání EPC-kontraktu se saúdskou společností Arkad, práce prakticky neprobíhaly".


Podle slov Bondarenka se v Gazpromu předpokládala pravděpodobnost zdržení výstavby plynovodů v Bulharsku a Srbsku, ale společnost, jako spolehlivý dodavatel, rezervovala na rok 2020 pro dodávky plynu do Srbska kapacitu pro jeho přepravu ukrajinským koridorem, což bylo pro Rusko i hospodářsky, i politicky nepříznivé.


V roce 2020 výstavba plynovodu v Srbsku pokračovala, na jaře v prvním kvartálu roku 2020 byla aktivizována práce i v Bulharsku. Nicméně na podzim se ukázalo, že v důsledku řady různého druhu okolností je spuštění plynovodu v Srbsku možné ne dříve než v březnu-dubnu roku 2021.


Znamenalo to, že pro organizaci dodávek ruského plynu do Srbska v roce 2021 se musí Gazprom znovu obrátit na ukrajinskou stranu se žádostí o poskytnutí dodatečné tranzitní kapacity, což znamenalo podstatná statusová, politická a ekonomická rizika.


"Řešení dané krizové situace si vyžádalo intervenci na nejvyšší úrovni. V listopadu roku 2020 byla vytvořena rusko-srbská pracovní skupina, pracující pod bezprostřední kontrolou prezidenta Srbska Alexandra Vučiče. Úsilím pracovní skupiny se tempo výstavby plynovodu v Srbsku, a také získání potřebných povolení mnohonásobně zvýšilo. Práce v režimu bez víkendů a čtyřiadvacet hodin denně přinesla výsledek, a 1. ledna 2021, tak jak to bylo naplánováno, se konala první obchodní dodávka ruského plynu do Srbska po nové trase – plynovodem Turecký proud a národními plynovými přepravními soustavami Bulharska a Srbska", vysvětlil Bondarenko.


Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

Vystavil MUDr. Ivan David CSc.