Soud s profesorem Šešeljem - Nesmrtelná hanba tribunálu ICTY v Haagu

Prof.Dr.Rajko Doleček,DrSc.


Významnému srbskému 60letému politikovi, právníkovi a spisovateli Vojislavu ŠEŠELJOVI Mezinárodní trestní tribunál pro válečné zločiny v někdejší Jugoslávii (ICTY) „šlechetně umožnil“ dne 12.listopadu 2014 odletět do Srbska, aby tak mohl (?) zemřít doma, protože se mu vloni v 10.roce jeho věznění v Haagu objevil zhoubný nádor tlustého střeva, pro který byl operován a v posledních měsících se mu objevily metastázy nádoru už v játrech, je na chemoterapii. Při tom jeho soud zůstane navždy hanbou soudnictví povšechně a Tribunálu v Haagu obzvlášť, protože byl profesor Šešelj vlastně 11,5 roků držen v jakési vyšetřovací vazbě BEZ odsouzení – jak jinak nazvat dobu od února 2003, kdy se dobrovolně dostavil do Haagu (ICTY), aby se hájil za udávané válečné zločiny a zločiny proti lidskosti za občansko-etnicko-náboženských válek v někdejší Jugoslávii. Byl sice zatčen ale za 11,5 roku nebyl odsouzen, i když byl souzen. Stát se to v Kongu nebo nějakém jiném africkém státečku, psali by o tom právníci z celého světa jako o neuvěřitelném bezpráví. ICTY má vůbec špatnou pověst se srbskými zatčenými. Jen tak namátkou uvádím, že pana Simu Drljaču dokonce při zatýkání pro ICTY v západní Bosně zastřelili „stateční chlapci z britských elitních SAS“. Srbští vězňové ve vězení, často ještě ve vyšetřovací vazbě, zemřeli sebevraždou, na infarkty, podezřelá úmrtí (např. Slobodan Milošević) apod. Dva generálové zemřeli, na zhoubné nádory, byli narychlo propuštěni umřít doma – aby nezemřeli „pod střechou“ ICTY. Lékařská péče o srbské vězně (ať už ve vězení nebo ve vyšetřovací vazbě ICTY) je zřejmě všelijaká. Šešelj si opakovaně stěžoval na těžké arytmie, dožadoval se jiných lékařů-odborníků, např. ze Srbska, z Ruska, těm oficiálním z ICTY, po zkušenostech s Miloševićem, moc nevěřil.


Syn generála Mladiće Darko právě teď hlásil, že dalším dvěma srbským důstojníkům ve vězení.zjistili rakovinu.


Bouřlivák a velmi plodný spisovatel (snad nad 100 knih s různou tematikou, mám jednu proti klerikalizmu, přes 1000 str.!)) profesor Šešelj je „zvyklý“ na věznění, v létech 1984-86 ho bývalý šéf Titovy bezpečnosti, Slovinec Stane Dolanc „pomohl dostat do vězení“, původně na 8 roků, pak z toho vyšly už jen dva. Jeden z jeho hříchů v té době (jako mladík byl členem komunistické strany v Jugoslávii, než ho z ní později vyhodili), bylo, že se dožadoval zrušení uměle Titem vytvořených národností. Jako nesmysl pokládal „bosenskou“ národnost, kterou Tito přiřkl bosenským Muslimům, i když se jedná skutečně jen o náboženskou obec. V Jugoslávii uznával Šešelj jen jako národnosti Srby, Chorvaty, Slovince a Makedonce. Černohorci jsou přece etničtí Srbové.


Politicky je Šešelj zakladatelem a předákem Srbské Radikální Strany, jejíž členové byli dříve, než se odštěpili, i nynější prezident Srbska Nikolić a předseda

vlády Vučić. Nikdo z nynější vlády prý na letiště dnes Šešelje nepřišel uvítat. Jak se asi budou tvářit na jeho jistě kritická slova o činnosti dnešní vlády, která se všemožně snaží dostat do Evropské Unie i za cenu velmi nepopulárních rozhodnutí, ale která zatím statečně odolává snahám EU, USA a NATO, aby „uvalila“ na Rusko sankce a aby ho jinak odsoudila.


Podle zpráv z Bělehradu, chystá se Šešelj promluvit na plánovaném táboru lidu. Bude to povoleno? Bude moci se ho po stránce zdravotní účastnit?