Sláva hrdinům !Je to již 76let co naši otcové, dědové šli na barikády. Často měli jen holé ruce. Květnovým povstáním českého lidu vyvrcholil boj proti německé okupaci. Nezapomínejme dnes na její oběti. Přes 300 000 umučených, popravených. Okupace to byly vyvražděné Lidice, Ležáky, Javoříčko .... a další české a moravské obce. Pamětníků ubývá, ti poslední stojí dnes u pomníků svých spolubojovníků. Ti ostatní vstoupili do nebes hrdinů. Nezapomínejme na jejich oběti. Nezapomínejme i na ty, kteří často daleko od domova našli svůj hrob v Československu. Mezi nimi je 140.000 rudoarmějců, 33. 000 rumunských hrdinů, 116 amerických vojáků....


Proto dnes připomínám slova tehdejšího prezidenta republiky Václava Klause, která pronesl v roce 2005 v Ostravě v průběhu vzpomínkové akce k ukončení II. světové války:


Pamětníků oněch hrozných dob ubývá. Období, na něž dnes vzpomínáme, se mnohým jeví jako éra nepochopitelné krutosti, jako éra, v níž oběti a viníci začínají splývat a od níž bychom už navždy chtěli být odpoutáni. Na to si ale musíme dát dobrý pozor.


Nesmíme se na minulost začít dívat ahistoricky. Nesmíme zapomínat na pořadí věcí, na vztah příčin a následků. K tragickému období války a k období těsně po ní nesmíme přistupovat zdánlivě humanisticky neutrálně – tedy z pohledu jakési symetrie utrpení. Lidé, kteří dnes s těmito koncepty přicházejí, od nás vyžadují stále nová a nová, jakoby smiřovací gesta, která ale de facto stavějí viníky a oběti války na stejnou úroveň či je leckdy dokonce i zaměňují.“


Není třeba dalších slov. Snad jenom: Sláva hrdinům!


Přemysl Votava