Schizofrenie jako politika

Jestliže se ze schizofrenie udělá politická linie, svědčí to o tom, že se společností není něco tak úplně v pořádku. Stáváme se bohužel nedobrovolnými svědky právě takového směřování politiky, a to přímo na evropské úrovni.

Jsme dnes a denně ujišťováni, že se stáváme terčem dezinformací, které mají za cíl podkopávat soudržnost naší společnosti, rozdělovat občany, zasévat všeobecnou nedůvěru a vyostřovat politické debaty.

Ti, kdo ze svých vysokých funkcí varují před tímto nebezpečím, pohlížejí na občany jako na nesvéprávné bytosti neschopné kritického myšlení. Vymýšlejí posty pro emisary, kteří na rozdíl od obyčejných hloupých voličů dokáží zcela spolehlivě a neochvějně rozeznat pravdu od lži. Zmínění politici chápou Evropskou unii jako obleženou pevnost, která se zoufale brání těm, kdo ji chtějí zvenčí dobýt, ovládnout, uchvátit.

Ti samí politici důrazně varují před budováním Evropy jako pevnosti. Zasazují se o zřizování koridorů pro regularizované migrační toky, i když musejí dobře vědět, že naprostá většina těch, kdo ve světě skutečně trpí, nemá prostředky na cestu do bezpečí. Podporují strany, které chtějí otevírat přístavy organizovanému kšeftování s lidmi. Sympatizují s neziskovými organizacemi, které se do této ilegální činnosti zapojují. Vyzvedávají údajné přínosy multikulturalismu a zamlčují odvrácenou stranu této formy sociálního inženýrství.

Tímto postupem se zmínění politici osobně podílejí na tom, před čím tak důrazně sami varují. Jejich politika vede ve svých důsledcích k podkopání soudržnosti naší společnosti, k rozdělování občanů a k zasévání všeobecné nedůvěry.

Zkušený francouzský geopolitik publikující pod pseudonymem Alexandre del Valle sepsal knihu s názvem Skuteční nepřátelé Západu. Jako pečlivý kronikář v ní zaznamenává jednak to, co reálně Evropu ohrožuje, jednak způsoby, jimiž je pozornost odváděna na hrozby vytvářené často uměle a živené výmysly a polopravdami.

Politici, kteří povýšili schizofrenii na světový názor, by nepochybně zmíněnou faktografickou studii zařadili na seznam nebezpečných dezinformací.

Prof. J. Keller

Přišlo e-poštou