Rozbití Československa v r 1992 bylo hrubou chybou

7. 6. 2020

Rozbití Československa v r 1992 bylo hrubou chybou, která nás, Čechy i Slováky, poškozuje dodnes. V Evropě tehdy probíhaly různé změny. Zanikl Sovětský svaz a Jugoslávie, kdežto Německo se sjednotilo, přestože Paříž a Londýn byly proti. Gorbačov provedl svou. Svou zahraniční politikou sice přispěl ke snížení mezinárodního napětí, ale některé jeho kroky vytvářely ohniska neklidu, která se šířila dále. Západní státníci nedodržovali slova, která mu dali. I Sovětský svaz ještě před svým zánikem hnedle přišel na buben.

 

Československo bylo pro Němce nežádoucí, pro Maďary taktéž. Němci potřebovali jen Čechy a Moravu, Maďaři pak pouze Slovensko. V jejich zájmu bylo rozbití Československa.

 

Ať již mají níže uvedené mapy důvěryhodnost menší, přece o něčem vypovídají. První mapa vůbec neuvádí Slovensko. Druhá mapa zahrnuje do Uherska celé Slovensko, které jako samostatný stát zmizelo z mapy.

 

Čechy, Morava a Slezsko podle první mapy také přestaly existovat. Staly se součástí Německa. A tak snad Československo bylo rozparcelováno proto, aby se stalo svými částmi součástí Německa a Uherska.

 

Ve hře je však ještě jedno řešení, zvláště prosazované „sudetoněmeckým landsmanšaftem“ a českými sudetomily. Bavorsko a země bývalého Rakouska–Uherska společně vytvoří silné srdce Evropy. Ale i v tomto případě, pokud by byl tento plán realizovatelný, bychom asi ztratili svou vlastní státnost, Slováci taktéž. Naše i jejich sídelní území by se stalo pouze jednou ze zemí nového státního útvaru.

 

Jediné správné řešení vzniklé nežádoucí situace je dosáhnout opět určité státoprávní spojení národu českého a národu slovenského – tedy opětovný návrat k Československu nebo k Česko – Slovensku. O formě státoprávního spojení bychom měli začít se Slováky co nejdříve diskutovat.

 

Projevovat zájem bychom měli i o Podkarpatskou Rus. Dodnes v ní žijí lidé, kteří vděčně vzpomínají na Československou republiku. Maďaři na tomto území tvrdě pracují. Usilují nejen o získání tamní maďarské menšiny, ale rádi by si ukousli sousto celé, nikoliv jen jeho část. Maďarský tah na branku nám chybí.

ČNL