Řecko - Naše suverenita nepodléhá vetu Turecka!Řecké ministerstvo zahraničí komentovalo prohlášení tureckého viceprezidenta Fuata Oktaya, že pokus Atén o rozšíření teritoriálních vod na 12 mil by mohl vyvolat vojenský konflikt.

Řecké námořnictvo

30. srpna 2020 - 11:04


Turecké bezprecedentní vnímání, že může při uplatňování svých legitimních práv ohrožovat sousední země, je v rozporu s moderní politickou kulturou a základními ustanoveními mezinárodního práva. Vyzýváme Turecko, aby si uvědomilo toto mezinárodní právo a hodnoty, na nichž je postaven moderní mezinárodní řád, jsou závazné pro všechny země světa. Nepoužívají se selektivně a mezinárodní společenství je povinno je chránit, protože jejich porušení svědčí o maximálním riziku,“ citovala zprávu RIA Novosti.


Jak v Aténách připomněli, Turecko je povinno dodržovat druhý článek Charty OSN, který stanoví, že všichni členové mezinárodní organizace se musí vyhýbat hrozbě nebo použití síly.


V každém případě mu připomínáme, že výkon svrchovanosti Řecka nezávisí na žádném druhu tureckého veta,“ zdůraznilo řecké ministerstvo zahraničí.


V srpnu oznámilo Turecko zahájení seismických průzkumů ve východním Středomoří, v oblasti, kterou Řecko považuje za svou výlučnou ekonomickou zónu.


Poté řecký premiér Kyriakos Mitsotakis oznámil, že země rozšiřuje své teritoriální vody v Jónském moři na 12 mil.


Oktay zase poukázal na to, že toto rozhodnutí Atén může vyvolat vojenský konflikt a Ankara udělá vše potřebné k ochraně „každého čtverečního centimetru jejích vod“ ve Středomoří.


Právní režim teritoriálních vod je částečně upraven Úmluvou o teritoriálním moři a sousedním pásmem z roku 1958, Úmluvou OSN o mořském právu z roku 1982, jakož i vnitrostátním právem.


Úmluva OSN o mořském právu umožňuje k teritoriálnímu moři určit pobřežní mořský pás o šířce nejvýše 12 námořních mil. Jinými slovy se řecký postup opírá o mezinárodní právo.


Situace se mezi Řeckem a Tureckem značně vyostřila a obě země pořádají v oblasti středomoří demonstrativní námořní manévry. EU se zjevně, ale opatrně, postavila na stranu Řecka a hrozí Ankaře sankcemi. Důvodem opatrnosti jsou obavy, že Turecko splní své hrozby a pustí statisíce migrantů do EU.

(kou, prvnizpravy.cz, ria.ru, foto: arch.)