Putin představil návrh zákona o povinnosti škol vštípit dětem patriotismus a úctu k hrdinům vlasti“

22. 5. 2020 Janinna

Prezident Vladimir Putin představil Státní dumě návrh zákona, který mění federální zákon „Vzdělávání v Ruské federaci“. Toto bylo hlášeno na webových stránkách dolní komory parlamentu Ruska.

Návrh zákona doplňuje definici rodičovství „utváření pocitu – vlastenectví a občanství, úcty k památce obránců vlasti a výkonu hrdinů vlasti, pro zákon a pořádek, pro lidi práce a starší generace, pro vzájemný respekt a pro kulturní dědictví“.

Toto znění je převzato z pozměňovacích návrhů k ruské ústavě, o nichž se hlasuje.

Dokument navrhuje, aby se navrhované vzdělávání stalo nedílnou součástí vzdělávacích programů.

Přijetí federálního zákona přispěje k ucelenému duchovnímu, mravnímu a intelektuálnímu rozvoji studentů, k tomu, aby jim vštípil pocit vlastenectví a občanství, respektování památky obránců vlasti, starší generace a člověka práce,“ vysvětluje poznámka ruského prezidenta k návrhu zákona.

sozd.duma.gov

https://bit.ly/2Zsa4YP

pokec24.cz