První slova, která jsem od přistěhování od Němců uslyšel, byla „böhmischer Hund“