Přeji Vám víru…

Marek Řezanka
Přeji Vám zdraví, ať Vás neopouští

a ať se k němu štěstí přidruží

a aby Váš hlas slyšet byl i v poušti

kde není ani stopa po růži


Přeji Vám sílu, již nic nerozštěpí

a lásku blízkých, již Vám pomohou

aby zeď tvrdá odrážela klepy

které se strefí leda do nohou


Přeji Vám mysl, ať je dále bystrá

a rovněž humor, ostře cynický

a také žáka, jenž je hoden mistra

který, když myslí, vždy jen logicky


Přeji Vám poklid nutný k rozjímání

jejž nepřeruší bzukot komáří

navrch pak světlo, které před tmou chrání

a radost z toho, co se podaří


Přeji Vám víru, která nepoklesne

a kterou v plody vůle promění

A to i v době mnohým víc než těsné

kdy každý názor má mít svolení…