Pro pokrytce záda…

Marek Řezanka
Píše „ s průkazama“ místo „s průkazy“

novinář, který neví, co je „hrubka“.

Když argument nemá, aspoň urazí.

K Lipovské napsal sprostý výraz: „Čubka“.


Nejhorší je na tom, že si dovolí

tento děs šířit sociální sítí.

Potom bude žádat svoje okolí,

ať nenávistné štváče pevně chytí?


Jde o dvojí metry: Stále dokola.

Ten, kdo je hulvát, po nás „slušnost“ žádá.

Kdo chce podřezávat, práv se dovolá:

Martin Lang k zášti lidi nenabádá?


Někomu tu zjevně cosi prochází,

za co však jiné kdosi trestat hodlá.

Na ty dole vždycky přijdou s provazy:

Kdo po nich šlape, ten je přece modla.


Že se s kosou spletla paní zubatá,

pan Šarapatka hlásá z části zadní.

Slušnost pod zemí je – hlava uťatá.

Mělo by platit: Padni komu padni.


Když jde o Hřebejka nebo Etzlera,

citlivým duším“ stoka nezasmrádá.

Víc jim totiž vadí bytost některá:

Pokrytcům toužím ukazovat záda…


Namluveno: http://www.muamarek.cz/files/mp3/pro-pokrytce-zada....mp3.