Prohlášení ANS k aktuální situaci v česko-ruských vztazích

Odmítáme legitimitu vlády, která účelově rozvrací naše česko-ruské vztahy1) Odmítáme legitimitu vlády, která účelově rozvrací naše česko-ruské vztahy. Jsme jednoznačně proti současné vládě, jejíž činnost považujeme za vlastizrádnou a protinárodní. Současná vláda ČR nás vědomě zatahuje do konfliktů „v cizím zájmu“ a do konfliktů proti našim slovanským bratřím – hrdinům a osvoboditelům.

2) Zásadně odmítáme, aby se Česká republika jakkoli podílela na podpoře mezinárodního terorismu dodáváním zbraní pro boje v Sýrii, na Ukrajině i kdekoliv na světě.

3) Jednoznačně odmítáme a tvrdě odsuzujeme činnost tzv. Páté kolony, sloužící jen ve prospěch cizích (většinou západních a protinárodních) zájmů. Požadujeme veřejné rozkrytí páté kolony, infiltrované v různých subjektech české politiky, a to jak konkrétních osob, tak konkrétních organizací a složek.

4) Věříme v nekonečné česko-ruské přátelství, které nám již mnohokrát v historii zachránilo naši národní existenci a fyzickou občanskou podstatu. Na počest tohoto přátelství sázíme po republice břízu a březové aleje, jako symbol slovanské sounáležitosti a solidarity a vyzýváme občany k následování.

5) Apelujeme na našeho pana prezidenta Miloše Zemana, jenž je pro nás skutečným garantem národního státu a garantem kvalitní česko-ruské diplomacie a spolupráce.
Pane prezidente, máte naši plnou důvěru a naši podporu. Věříme, že svými moudrými rozhodnutími, která brzy učiníte, přispějete ke stabilizaci naší země, a to nejen v kontextu česko-ruských mezinárodních vztahů.

19. 4. 2021

Mgr. Marek Adam, Aliance národních sil