Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.

(1928 – 2020)
V těchto dnech jsme se rozloučili s kvantovým chemikem světového významu, bývalým předsedou Akademie věd ČR a nositelem ceny Neuron. Byl uvědomělým odchovancem první republiky, takže výsledky převratu roku 1989 viděl realisticky. „Obávám se, že náprava není v dohledu...,“ pronesl jako řečník na luhačovické mezioborové konferenci k 10. výročí 17. listopadu v Československu.

Uveďme aspoň malý odkaz z jeho zamyšlení.

O dluzích české společnosti, TGM, osobnosti celé české historie“

Dříve než začnu s výčtem našich dluhů, musím říci otevřeně a upřímně, kde se ve mně bere kuráž o tom vůbec hovořit. Moje odpověď je prostá: před více než půlstoletím se Masarykovo dílo pro mne začalo stávat filozofií, sociologií, etikou a psychologií všedního dne. A tak doslova denně vidím velký, někdy hrozivě velký rozdíl v přístupu k tématům denním i věčným mezi českou společností a mezi Masarykem.

Kde tedy vidím ty hlavní dluhy:

1. Je to nedostatek pracovitosti.

2. Jde většinou o hrozný nedostatek způsobilosti angažovat se ve věcech spravedlivých. Jakoby se naše společnost dosud nezbavila zakořeněného strachu.

3. Nepřehlédnutelný nedostatek vzdělanosti na všech úrovních, což je v době nástupu společnosti vzdělanosti varovné, neřeknu-li hrozivé.

4. Nedostatečný překryv mezi slovy a činy. To je poklesek, který je o to viditelnější, že u TGM se tento překryv – po celý jeho život – blížil 100%.

5. Nedostatek, někdy povážlivý, života v pravdě.

6. Politováníhodný je nedostatek slušnosti v celé naší společnosti od žurnalistiky po scénu politickou. Ani obec badatelská není toho ušetřena. Zbývá dodat, že neslušnost často přechází ve sprostotu, a tak se dostávám k Masarykovu pojmu „hulvát z Hulvátova“.

7. Dobře víme, že žijeme v Slzavém údolí a že mnoho našeho úsilí mělo a má charakter díla Sisyfova. To nás však neopravňuje k mávnutí rukou a k upadnutí do apatie. Masaryk nemával rukou a do apatie ani ve chvílích nejtěžších neupadal.

DĚLEJME SPOLEČNĚ VŠE, ABY IDEJE TGM PROLNULY ČESKOU SPOLEČNOST.

In: „Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. století. Konvoj, Brno 2000

Připravila: prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Přišlo e-poštou