Proč děti vycházejí do ulic…?

O zakázaných mítincích a hospodářské krizi …



Michail Chazin


Mnoho let jsem učil děti ve škole, organizoval různé akce se školáky, vodil je na výpravy do přírody. A z toho důvodu vím přesně, že lidé, kteří provokují cizí děti – jsou zločinci, které je nutné tvrdě a rychle trestat. Nezávisle na čemkoli. Problém ale má i druhou část – proč děti vycházejí do ulic? A nejen děti. Odpověď na to mám, a už jsem ji mnohokrát uvedl, ale dnes se ji pokusím popsat znovu…


Jak se patří pro skutečně důležitý problém, má odpověď několik bodů, z nichž každý vyplývá z předchozího. A posuzovat je nutné všechny. Nelze trhat řetízek a tvářit se, že nemá pokračování zpátky.

Takže:



Investice bývají vnitřní a vnější. Pokud je objem vnitřních investic dostatečný pro reprodukci hospodářství, dá se mluvit o tom, že hospodářství nezávisí na vnějším faktoru. Přitom je samozřejmě nutné, aby podíl dovozu nepřekračoval několik kritických hodnot. Konkrétně, růst počátku dvoutisících souvisel právě s obrovským růstem vnitřních investic, zajišťovaný centrální bankou (CB) pod vedením V.Geraščenka.



Doplníme-li k tomu odliv kapitálu, který v posledních letech roste (třebaže přesná čísla nejsou – jen odhady), tak je obrázek ještě horší.






A, v souvislosti s výše uvedeným, docházíme k takovémuto závěru:

Lidé, kteří se zabývají provokováním dětí, musí být neprodleně izolováni od společnosti. Tady dvojí názor nemá místo. Ale práce na stimulování agresivní reakce na zhoršení životní úrovně obyvatelstva bude pokračovat a najde své adresáty, kterých bude, v úměrně k poklesu ekonomiky, čím dál víc.


Takže je kategoricky nezbytné radikálně změnit hospodářskou politiku v oblasti přechodu na vnitřní investice. To ale nevyhnutelně vyžaduje úplnou kompletní likvidaci představitelů liberálních*) idejí a liberální elitní skupiny, odstavení od řízení hospodářství a financí. Silovíci**) ekonomiku řídit nemohou, není to jejich práce.


*) Pojem „liberální, liberál“ nemá v ruských reáliích s klasickými liberálními idejemi pranic společného. Vztahuje se na „partu“ spojenou s rozkrádáním národního a státního majetku a její následovníky. Tito lidé se přitom sami za liberály označují.

**) „Silovíci“ – výraz v dnešní ruštině označující představitele ozbrojených složek, zbrojního průmyslu, bezpečnosti a justice.


https://khazin.ru/articles/10-vlast-i-obshhestvo/87948-o-zapreshhennykh-mitingakh

Překlad: st.hroch 20210126

Přišlo e-poštou