Problémem byla a zčásti i dosud je tzv. Česko-německá deklarace II
Nyní však k další, nesrovnatelně významnější funkci, kterou dodnes ČND plní. Když se obrátíte na vládu ČR, na Ministerstvo zahraničních věcí ČR s peticí, otevřeným dopisem či jinou písemnou formou, v níž poukazujete na mnohaleté protičeské útoky, v níž nás landsmani či dokonce někteří němečtí ústavní činitelé a politici viní ze zločinů proti lidskosti, válečných a dokonce genocidních zločinů, a požadujete, aby vláda ČR, MZV ČR proti tomuto hrubému osočování republiky a jejích představitelů protestovaly, kdy požadujete, aby přestaly z německé strany útoky proti dekretům prezidenta republiky, kdy požadujete, aby Německo konečně nám začalo platit reparace, které nám dluhuje, jde o mnohem více něž 5 bilionů korun, a v dalších a v dalších podobných případech, dozvíte se mnoho zajímavého.


Především narazíte na závoru, vysokou hráz nyní již s mnoha trhlinami v její stavbě, která se jmenuje ČND. V odpovědích na naše podání, MZV ČR, zčásti i vláda ČR, uvádějí:

V této souvislosti je dále relevantní politický závazek z Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji z 21. ledna 1997. V části IV. této deklarace oba státy prohlásily, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti. V tomto duchu obě strany od té doby důsledně postupují.“


Našim cílem je dosáhnout toho, aby konečně bylo pravdě učiněno zadost. Z ČND neplynou pro nás žádné závazky z důvodů, které uvádíme. Máme plné právo na německé reparace a SRN je povinna nám je zaplatit. Vždyť v době nedávné znovu s velkou intenzitou rozjel SL a někteří němečtí činitelé akci proti dekretům prezidenta republiky a ČND, která i pro ně představuje závoru nevznášet proti nám politické a právní požadavky z minulosti, je pro ně jen nějakým zaříkavadlem, které má zřejmě platit jen pro českou stranu. A co požadavek SL na původní vlast?


S výše uvedeným tvrzením MZV ČR samozřejmě nesouhlasíme. Uvádíme vytrvale v našich podáních důkazy, které naše stanovisko podporují. Stále je opakujeme a vždy o nějaký důkaz rozšíříme. A z nich dále vyvozujeme, že Německo, nejen SL, ale i někteří němečtí politici a ústavní činitelé, dlouhá léta ustanovení ČND hrubě porušují a nadto jsou i ustanovení ČND, která jsou rozporná s ustanoveními mnohostranné mezinárodní smlouvy, např. s Pařížskou dohodou o reparacích, a proto jsou, jak jsme přesvědčeni, nulitní od samého počátku.


O tom všem se můžete dozvědět podrobněji v našich písemných podáních a v odpovědích příslušných ústředních orgánů na ně, pokud je budete pozorně číst.


Nesledujeme však jen uvedené záležitosti celostátního významu, ale zabýváme se i některými otázkami „místního“ významu. Jako příklad uvádíme i pamětní desku paní Hany Benešové, která byla 16. května 2005 instalována na domě č.2 v Loretánské ulici v Praze. Při počátku rekonstrukce tohoto domu byla deska v r. 2012 „odborně sejmuta“. Fasáda domu je již dávno hotová a deska nikde. Podobně se „ztratila“ i pamětní deska prezidenta E. Beneše, která původně byla instalována pod bystou pana prezidenta v hotelu „Růže“ v Českém Krumlovu. Dnes se „toulá“ buď v muzeu v Českém Krumlovu nebo je ve vlastnictví jedné českobudějovické firmy. Či někde jinde? Abychom nebyli jednostranní, věnujeme pozornost i nenadálým zmnožováním různých památníků. V Jizerských horách se před několika lety objevil vzkříšený pomník, který má podobu německého železného kříže, a ční nad symbolickým německým pohřebištěm z druhé světové války. Pozůstalí po padlých německých vojácích, wehrmachtu, členech SS a gestapa či dalších, přinášeli na toto pohřebiště kameny a zde vzpomínali na ty, kteří padli za vůdce a vlast.


K těm tzv. místním otázkám můžeme obecně říci, že s příslušnými místními orgány se nekomunikuje lehko, spíše naopak. Někde i dobré sliby se slibují, ale čas je odvane a najednou jsme znovu téměř na počátku. Čtením následných textů se sami o tom můžete přesvědčit. Stále však doufáme, že k potřebné nápravě alespoň málo přispějeme. Bude-li nás ve stejném směru působit více, budeme jistě úspěšnější.


Již jste podepsali naši petici: „Požadujeme reparace, narovnání vztahů s Německem a referendum“, kterou jsme v prosinci 2020 postoupili panu Ing. A. Babišovi, předsedovi vlády ČR? Pokud ne, učiňte tak, prosíme. Děkujeme za spolupráci.

Dr. O. Tuleškov