Priority slovanské otázky dnes

Politický konstrukt “středoevropské demokratické unie”, od Laponců po Turky.
Uvědomme si historický fakt: ČSR vznikla jako JEDINÝ demokratický projekt v poválečné Evropě po Velké Válce.

Všechny ostatní státy byly nedemokratické, nebo dokonce antidemokratické!

Rumunsko, Bulharsko, Polsko, Uhry, byly polofeudální státy které fašizovaly. Po demokracii ani stopa! V Uhrách jedinou demokratizaci chtěl “rudý hrabě” Károlyi a dopadl strašně. V Rumusku zavládl fašista Antonesku, v Bulharsku fašista car Boris. V Jugoslavii byl autoritativní stát, v kde se v parlamentu střílelo a odtrhl se Pavelič a Maček. Proto Benešova Malá Dohoda, založená jako obrana proti expanzi Uhrů, nakonec padla. Baltské státy byly fašistické a Finsko ultrafašistické! Polský fašismus dovedl stát až k paktu s Hitlerem, který je stejně nezachránil.

Idea přerodu polofeudálních státu v demokratické prostě tehdy byla mimo historické mantinely a sám TGM se dožil jejího krachu.

Dnes je to obdobné, ovšem geopoliticky daleko horší. Neexistuje sociální hegemon sovětského Ruska, navíc neexistuje ČSR a neexistuje Titova Jugoslávie, které mohly být jedinými zárukami vzniku sociálních států a demokracie. Realita dneška nastavila jiné mantinely a dá se říci, že kontrarevoluční mantinely s potlačením lidových mas až na samo dno existence.

Za této situace připravovat demokracii, potažmo socialistickou demokracii, což by bylo jedině udržitelné pro masy. bude trvat celá desetiletí a možná celé století. Jako příprava VŘSR, jež trvala zhruba sto let a která sama našla roznušku až v I. válce.

Co dělat? Na to odpověděl již Beneš spisem Nová slovanská politika.

O CO JDE DNES? PŘEDEVŠÍM JDE O NOVÝ GENERÁLNÍ ÚTOK NA VŠECHNY SLOVANY A PŘÍPRAVA JEJICH KONEČNÉ GENOCIDY!

PROTO JE NUTNO JEDNAT :

 1. O MOŽNOSTECH SLOVANSKÉ EVROPSKÉ JEDNOTY – O ODSTRANĚNÍ SLOVANSKÝCH SPORŮ! SLOVANSKÉ SPORY VYHOVUJÍ POUZE NEPŘÁTELŮM SLOVANŮ.

 • SPORY TRVAJÍCÍ: RUSKO–UKRAJINSKÝ, RUSKO–POLSKÝ, BULHARSKO–MAGEDONSKO–SRBSKÝ, SRBSKO–MUSLIMSKÝ, SRBSKO–HRVATSKÝ.
  DOKUD TYTO SPORY NEBUDOU VYŘEŠENY, NENÍ MOŽNO HOVOŘIT O DOKONALÉ SLOVANSKÉ EXISTENCIÁLNÍ JEDNOTĚ, A TO NEMLUVÍM O LUŽICKÝCH SRBECH NECHANÝCH NAPOSPAS GERMÁNSKÉMU MOŘI.
  TOTO JE PRIORITA ČÍSLO 1! NE IDEA DEMOKRATIZACE, JE TO EXISTENCIÁLNÍ PRIORITA. A POKUD TOTO NEUZNÁVAJÍ ELITY SLOVANSKÝCH ZEMÍ, VEDOU NÁRODY SLOVANŮ DO SEBEZÁHUBY JAKO POLABŠTÍ SLOVANÉ. TO JE PROSÍM HISTORICKÝ AXIOM.
  NYNÍ SE PROJEKTUJE TO, CO SE NEZDAŘILO NĚMCŮM + ZÁPADU ZA DVOU SVĚTOVÝCH VÁLEK. Konečné řešení, čili Endlosung SLOVANŮ.

 • OTÁZKA SLOVANSKÉ DEMOKRACIE VERSUS SLOVANSKÉHO SOCIALISMU.
  TO JE DRUHÁ PRIORITA, OVŠEM DNES NEŘEŠITELNÁ, POKUD NEBUDE VYŘEŠENA PRIORITA PRVNÍ – EXISTENCIÁLNÍ.

 • Pokud chceme zavádět ve slovanských státech demokracii, respektive socialistickou demokracii, protože vědomí rovnosti občanů a práv oproti dnešním neufeudalistickým tendecím je u Slovanů stále aktuální, musí pro to dozrát podmínky. Ty dnes jsou maximálně v embryonálním stádiu, protože mezinárodní fašistická reakce dokonale potlačila jakékoli hnutí mas v tomto směru a navíc masy rozbila ideologickým ohlupováním a ekonomickou partikulací!
  Oni totiž správně pochopili slogan “Buržousti všech stran, spojte se! A Proletáře všech stran rozbíjejte!” Obrátili obratně Leninovo heslo na “Válku chýším, mír palácům!”
 • Poznámka:
  Tolik lidí studovalo marxismus, ale dalo by se říci o množině těchto studujících – pokud však nejde o profesionální renegáty, zrádce a kolaboranty novorežimu: Nic nepochopili a ničemu se nenaučili! Teď by mohl napsat nástupce Lenina a Stalina opět knihu na téma Kdo jsou “přátelé Slovanů” a jak bojují proti slovanským státům a národům.

  Možná se mýlím, možná věci vidím jednostranně, ale beru to z pozice utlačeného proletariátu, který se znovu stal objektem, nikoli subjektem dějin – a to je třeba změnit postupně a systematicky, pokud má lid vítězit. Proč Stalin vyhrál Velkou vlasteneckou válku? Dokázal spojit komunisty i bezpartijní do jednoty obránců země. Ve slovanských zemí dneška je naopak naprostá společenská roztříštěnost, umožňující skvělou podkopávající práci pátých kolon.

  Dr. Jiří Jaroš Nickelli