Pražská tragédie k odstranění Koněva v Praze na mezinárodní úrovni21. 6. 2020


Ve svém textu se pozastavuje FIR nad skutečností, že v době probíhajících oslav 75. výročí osvobození a ukončení války v Evropě, kdy probíhají pietní akty a vzpomínky na toto významné období – v Praze došlo k odstranění sochy maršála Koněva jako symbolu osvobození Prahy. Tento čin považuje FIR za politický skandál, doslova nazvaný jako nepřekonatelný ve svém maloměšťáctví a slabomyslnosti.


Dále FIR rozebírá tuto ostudnou událost připomenutím uctění tohoto památníku českými antifašisty letos 27. ledna – pár týdnů před demontáží památníku – a ve svém ostrém protestním textu připomíná osobní zásluhy maršála Koněva na osvobození vyhlazovacího tábora Osvětim a na osvobození Československa – také symbol na památku obětí fašistické vyhlazovací politiky.


FIR upozornila na skutečnost, že vedení Prahy zneužilo výjimečné situace omezení spojených s nouzovým stavem, aby provedlo znesvěcení památníku bez možnosti veřejných protestů. Zároveň v zaslaném textu připomíná skandální deklaraci Evropského parlamentu z 19. září 2019, jež byla vyrobena v Bruselu k legalizaci odstraňování vzpomínkových památníků zvláště v Pobaltských republikách a v Polsku k odstraňování památníků na své osvoboditele, a porovnává to se stejnou snahou v Praze, kdy je celá Evropa svědkem tohoto historického revizionismu.


V závěru protestního textu FIR a její členské federace si jsou jisté, že čeští antifašisté a mnozí občané si navzdory této hanebnosti uchovají vzpomínku na osvoboditele a důstojným způsobem a veřejnými formami si budou připomínat maršála Koněva a tisíce bojovníků v řadách Rudé armády, kteří se rozhodujícím způsobem podíleli na dosaženém osvobození.


Ing. Jaroslav Bukovský, OV ČSBS Plzeň, člen VV ÚV ČSBS