Podstatný dotaz

Marek Řezanka


Ať Vystrčil nenabádá

K čemu? Neohýbat záda

Sám je ohnutý až k pláči

Jistě, že i někdy stojí

teatrálně, s chutí k boji

Na pilu však strašně tlačí


Před Čínou se směšně kasá

(na něm americká lasa

drží jak helvetská víra)

Pomyslná první příčka

čeká nejspíš na Petříčka

jenž to v Plzni otevírá


Copak? Značné uctívání

kdy se před Pompeem sklání

Služebníček boty líbá

Myslíte, že připomene

tři nálety? Jistěže ne

To byla jen „malá chyba“


Že na lidi bomby spadly?

Přikryli je prostěradly

Nad osvobozením jásá

Poche zatím ruce zamne

Bělorusům topí v kamnech

Na dveřích má lístek: „Já sám“


Pompeo dál chválí Hřiba

že je práce bohulibá

když mu někam stále leze

Ocení ho, jak se snaží

podpoří ho v další stráži

Jeho vděk prý nezná meze


Proti Číně, proti Rusku

s Fischerem chce další schůzku

Senát máme jaksepatří:

Úslužný, kdy servilita

vlastnost je, již pan Mike vítá

S Pavlem souzní jako bratři


Padnou slova k plynovodu

Nord Stram dvě – a v tomto bodu

Německu to není milé

Na Moskvu“ – Švejk opět zvolá

Kdo že poroučí se z kola?

Nějak se nám mění cíle


Maas má zájem na migraci

S plynovodem nervy ztrácí

Přemožen je nelibostí

Že jsou Němci náhle stranou

že injekci nedostanou

že Pompea Babiš hostí


Jaké Pompeo má plány?

Dostavět chce Dukovany

Naše zájmy? Druhořadé

Máme jednat, jak on velí

takový vztah není skvělý:

Sehnutý má kudlu v zádech


Je to scéna z panoptika

jež se mnohých loutek týká:

Každá zpívá, jak je věrná

Po zemi jak červ se plazí

a já ptám se, moji drazí:

Není čas jít od Inferna?