Potvrzení o přijetí petice Evropským parlamentem
V Bruselu, D 500319, 01.03.2021


Vážená paní,

jménem generálního tajemníka Evropského parlamentu tímto potvrzuji, že jsme obdrželi Vaši elektronickou petici "Požadujeme reparace na SRN a zastavení útoků SRN, EU proti dekretům prezidenta republiky" ze dne 21.02.2021.Vaše petice byla zapsána do rejstříku pod číslem 0220/2021. Toto číslo si prosím uschovejte a uvádějte jej ve veškeré další korespondenci v této věci.Vaši petici jsme postoupili Petičnímu výboru Evropského parlamentu, který Vás bude písemně informovat o svém rozhodnutí, jakmile bude přijato. Rádi bychom Vás však upozornili, že vzhledem k vysokému počtu petic, které Evropský parlament každoročně obdrží, může postup posuzování petice trvat delší dobu.Jakmile jsou petice zapsány do rejstříku, stávají se obecně veřejnými dokumenty. Z toho důvodu naleznete na zadní straně prohlášení EP o ochraně soukromí týkající se ochrany Vašich osobních údajů. Máte-li ohledně své petice jakékoli otázky, neváhejte se obrátit na sekretariát Petičního výboru,a to buď e-mailem (peti-secretariat@europarl.europa.eu), nebo běžným dopisem (poštovníadresa: European Parliament, Committee on Petitions, Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels,BELGIUM.)


S pozdravem L.Boháč

vedoucí odděleníELECTRONICALLY SIGNED by LIBOR BOHAC on Mar 01 2021 08:59:58Seq. no. 18208Generální ředitelství pro předsednictví - Ředitelství pro plenární zasedání - Oddělení pro příjem a zasílání úředních dokumentů D 500319 01.03.2021


Údaje o adresátovi na tomto dopisu jsme vypustili v zájmu ochrany osobních údajů.