Potřebujeme, aby nám Německo zaplatilo reparace

Česká republika je v minusu 1 689 miliard korun za sedm let

Podle oficiálních statistik Euro státu bylo z České republiky od roku 2010 do roku 2016 na dividendách „odkloněno“ 7,6 procenta HDP.


https://zpravy.dt24.cz/domaci/ceska-republika-je-v-minusu-1-689-miliard-korun-za-sedm-let/