Poslední měsíce roku 1941 pod Moskvou

Ohromná německá armáda se svými tanky a letadly se přibližovala k Moskvě. Drtila obranu sovětských vojsk. Situace na frontě stala kritickou. Němci prolomili obranné linie a sovětské velení v tu dobu nemělo potřebné zálohy, aby je mohlo vrhnout proti Němcům a jejich postup zastavit.


V říjnu 1941 byl vyhlášen v Podolském učilišti poplach. Jeho kadeti v počtu 3500 byli vyslání na ohrožený úsek fronty s úkolem zadržet postupující Němce na 5 dní. Boje, které se rozhořely, byly tvrdé. Kadeti, kteří bránili Ilijskou část fronty, vybudovali tři obranné linie. Věděli, že svůj úkol musí splnit – za každou cenu, za jakoukoliv cenu.


Co na tehdejší frontě probíhalo, líčí strhujícím způsobem ruský film s českými titulky „Podolští kadeti“. Chlapci svůj úsek vydrželi bránit více než 5 dní. Němcům vzdorovali plných 12 dní. V bojích jich padlo přes 2500, byli i ranění. Klukům z Podolí bylo většinou pouhých 20 let.


Chcete-li se dozvědět, jak si počínali ruští kadeti, podívejte se na uvedený film na Youtube (zadejte heslo ruské válečné filmy s českými titulky). Stojí za to. Budete spokojeni.

Dr. O. Tuleškov