Pochody a transporty smrti
Na pochodech či transportech smrti, jež probíhaly od zimy do jara 1945, zemřelo, lépe řečeno, bylo zavražděno, asi 250 tisíc lidí. Někteří z nich, z vězňů koncentračních táborů, či válečných zajatců, nalezlo smrt na našem území.


Cílem těchto pochodů a transportů, o nichž se téměř nemluví, byla likvidace vězňů, svědků bestiálního mučení lidí v KT. Tyto oběti boje proti Německu, o nichž téměř nic nevíme, mají zmizet v zapomnění? Proč?


Na druhé straně sudeti i jejích čeští souputníci stále mluví o tom, že při "vyhánění" německého obyvatelstva z Československa jsme se dopustili zločinů válečných, proti lidskosti a dokonce i genocidních. I o vánočních svátcích jsme mohli slyšet toto lživé obviňování republiky i našich otců a dědů.


Přitom každý ví, že ne naši předkové, ale předkové dnešních Němců byli za zločiny, které spáchali, popravováni. Historickou pravdu musíme uhájit, nejen argumenty, články, ale i za pomocí fotografií. Když je však hledáte, jen těžko naleznete. Proč? I ony ukazují německé zločiny někdy výrazněji než řada vět napsaných na toto téma. A proto fotografie, ukazující německé zločiny, by měly být běžně dostupné.


Pokud historická pravda bude umírat, přepisování dějin, v nichž my, Češi, budeme těmi zločinci, a Němci, včetně těch tzv. sudetoněmců, budou oběťmi českých, polských a dalších slovanských vrahů, bude urychleně pokračovat. Braňme historickou pravdu před lživými útoky! Ukažme konečně i prstem na ty, kdož dějiny přepisují nebo se o to snaží!


Udělali jsme to. Napsali jsme panu ministru zahraničních věcí, a požádali jsme ho, aby v notě zaslané SRN, přispěl k tomu, aby pan Posselt se za své nepravdivé, zřejmě i lživé, útoky proti republice, která měla být místem, kde naši předkové, podle jeho podání, při „vyhánění“ německého obyvatelstva z republiky páchali hrůzné zločiny, omluvil. Co nám odpoví pan ministr T. Petříček?


České národní listy


Na přiložené fotografii jsou vidět těla mrtvých židovských žen, které zahynuly při pochodu smrti. Ve Volarech německé obyvatelstvo bylo donuceno, aby shlédlo tyto oběti na vlastní oči.