Politická teologie

Kněz Tomáš Halík prohlásil v dalším ze svých zcela apolitických kázání, že „kdyby v Číně byla skutečná demokracie a svoboda tisku, a nikoliv totalitní komunistický režim, který cenzuruje politicky nepohodlné informace, mohly nyní tisíce lidí žít a statisíce neležet v horečkách a bolestech,“

Do duší věřících tím musel vnést mocné pochybnosti. Jak je to tedy vlastně na světě zařízeno? Rozhoduje na východě Asie o lidských osudech Bůh, anebo je jeho vůle slabší než stanovisko Ústředního výboru Komunistické strany Číny? Na rozdíl od kněze Halíka my ateisté jsme přesvědčeni, že boží vůle stojí nade vším. Tedy i nad stranickými sekretariáty.

Tomáš Halík se svou příslovečnou pokorou přimíchává víru v malých kapkách do sudů s politikou. Někde to je poměrně jednoduché. Podle jistých božích znamení můžeme uvěřit, že stvořitel má výhrady ke keynesiánství a k sociálnímu státu. Od přelomu 70. a 80. let minulého století je zcela zjevně uvrhl v nemilost. Prokazatelně je také příznivcem čistého trhu. Jinak by jeho hladkému fungování nepropůjčil neviditelnou ruku, jak nás o tom ve svém proroctví zpravil léta Páně 1776 jistý Adam Smith.

Z Halíkových výroků pronesených v tomtéž kázání lze vyvodit, že bůh preferuje liberální demokracii oproti totalitárním režimům. Zde už je ovšem na místě jistá pochybnost. Pokud by Tomáš Halík četl bibli pozorněji, musel by ho zarazit verš v evangeliu Markově (12, 17), ale i Matoušově (22, 21) a také Lukášově (20, 25). „Co je císařovo, císaři“, praví se zde.

My ateisté si tyto verše vykládáme tak, že Pánu Bohu na typu společenského zřízení v podstatě nezáleží a je tak jaksi povznesen dokonce i nad otázky filtrování informací v režimech různého typu. Forma státní moci je z jeho hlediska patrně podružná, spása duše není podmíněna existencí dvoukomorového parlamentu. Jestliže statisíce lidí leží v horečkách a bolestech v Číně i ve zbožné Itálii, je politická teologie v koncích.

A tak nelze, než si povzdechnout: Quem deus perdere vult, dementat prius. (Koho bůh chce zničiti, toho dříve zbaví rozumu.) Amen.

Prof. J. Keller

Přišlo e–poštou