Pod patronací bukanýra…

Marek Řezanka

Rakve nám systém vyhotoví

V New Yorku každý živý strádá

Mrtví tam nejdou na hřbitovy

pod zemí v parku je jich řada

Rasismus všude kolem vzkvétá

černý a chudý spíše chcípá

Zdravotnictví je v troskách léta

Ten, kdo má prachy, je jak řípa

Copak se člověk nedozvídá?

Milion lidí v Británii

nemá co k jídlu. Je tam bída

vláda se s lidmi jaksi míjí

Slova jsou často velkohubá

těch, kteří všechno zanedbali

Copak se z této půdy klubá?

To, co se potom s hlukem valí

Společnost do tmy ponořená:

Johnsona to však nezajímá

hlavní je pro něj dovolená

a aby si ji užil prima

Von Leyen recept zhouby stvoří

srdce jí z toho nekrvácí:

Ať jsou prý doma senioři

klidně i roky v izolaci

Sever se na jih zhnusen dívá:

To je prý pouze chamraď líná

Rétorika je odpudivá

Pro pupky kostra je vždy vinna

Goldman Sachs to, co může, skoupí

Země pak nejsou soběstačné

Takto se v Řecku řítí sloupy

takto vždy teror jistých začne

Turecko Řecku ještě přidá

NATO však na něj neudeří

Zazní mu v uších panychida

za stromy pokácené sběří?

Olivovníky lidi živí

pařezy jsou z nich málo vzhledné

Z obživy bezcenné je dříví:

Čelíme vlně bezohledné

Občané trpí – bez zastání:

Vnímají pohled přezíravý

vlád, které jen své zájmy chrání

pro lidi úkryt nepřipraví

Naopak, do nich ještě šijí

děsivý kruh se uzavírá

Stojíme po krk v mizérii

pod patronací bukanýra…