Po Bílé hoře…

Marek ŘezankaKde kdo nám do hlav vytrvale vtlouká

že v době Temna naopak prý svítá

Z obilí přece dál se mlela mouka

a česká šlechta právem byla bita

To její jména z desek byla smyta

Církev pak vzdorné po svém převychová

zaniká jazyk – vládne éra nová

ve které útlak myslících se vítá

Majetky české rozkradly se znova

Po Bílé hoře přišla totalita


Element český zašlápli jak brouka

smazána byla naše identita

Kultura v troskách – jenom kočka mňouká

Barokní teror naší zemí zmítá

Minulost naše nadobro je sryta

s tím, že se ani stránka nedochová

Jediný názor razí zasyrova

odpůrce Husa – tvrdý Jezuita

Tohle je pro mě hrůza opravdová:

Po Bílé hoře přišla totalita


Národ byl pohřben – sova smutně houká

tři sta let zvůle smutný pohled skýtá

Nad hroby mrtvých zelená se louka

s odkazem předků nikdo nepočítá

Ztratit svůj kořen není banalita

Protestant ví, co pěst je ocelová

pronásledován se až v hrobě schová

Církev je mocná – navíc šelma lítá

Přilétá orel – vězni játra klová

Po Bílé hoře přišla totalita


Klanět se pánům není práce snová

Absence práva, zakázaná slova

Lokajství, teror, porobený škytá

Ubitou víru nikdo nepochová:

Po Bílé hoře přišla totalita…