Petice - Protest proti přemístění Jiráskovy sochy na Jiráskově náměstí v Praze

31.05.2021 21:37

Vedení města ve vší tajnosti chystá bezprecedentní přesun pomníku Aloise Jiráska na Jiráskově náměstí:

Alois Jirásek, i přes brutální zneužití komunistickým režimem, kterému se již nemohl bránit, stále patří mezi natolik všeobecně známé osobnosti českého umění a historie (nezapomeňme na jeho odvážný a zásadní postoj v době první světové války, který vybudil domácí veřejnost z letargie způsobené vyčerpávajícími lety války a významně přispěl ke vzniku Československa), že si zaslouží, abychom o jeho odkaz a památky na něj řádně pečovali.

Socha, odhalená roku 1960 (autorem sochy je Karel Pokorný, pískovcový podstavec pomníku navrhl architekt Jaroslav Fragner), je kulturní památka ČR.

Aby se Jiráskovo náměstí, které je v neutěšeném stavu, dalo do pořádku (což má být důvodem přesunu), tak by naprosto stačilo, kdyby byl pomník a jeho okolí na současném umístění lépe chráněn a udržován - řešení, jak místu pomoci, by se mělo hledat na současném půdorysu. To by měla být ona výzva, jak prostor zlepšit - neopravená fontána, chybně vyřešené a neudržované parkové plochy apod.


Současní architekti by jistě byli schopni náměstí odpovídajícím způsobem upravit a zabezpečit, aniž by vznikla nutnost odsouvat Jiráskovu sochu do pozadí.

To je přece primární úkol při správě města - ochránit jej, udržovat jej, rozvíjet jej, ale se zachováním jeho historické tváře!

Aleš Kadeřábek

Petici můžete podepsat ZDE


https://www.parlamentnilisty.cz/…805