Panu Seehoferovi, ministru vnitra SRN, se nelíbí migrační politika EU, nám se nelíbí jeho protičeské útoky

Z projevu Horsta Seehofera na sjezdu tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu v květnu 2015:

„…70 let od války také znamená 70 let od počátku vyhnání. Vás, sudetské Němce, to zasáhlo s plnou silou. V květnu 1945 začala v Čechách jedna z největších a nejbrutálnějších etnických čistek 20. století. Sudetští Němci byli zbaveni práv, cti, stali se psanci. Vyhnáni  z jejich vlasti, země předků, která byla kolonizována Němci již 800 let. Zasáhlo to ženy, děti, starší osoby. Násilí v Ústí a Brně se staly symboly nelidskosti, utrpení, mučení a smrti.

 Dovolte mi, abych se vyjádřil velmi jasně: vyhnání sudetských Němců bylo a zůstává pro historii zločinem proti lidskosti, velkou a obrovskou nespravedlností.

 Krátce po válce přijely první vlaky ze sudet do Bavorska. Náhodní ztroskotanci, bez bytu, bez práce, domov jim byl ukraden…“ (Volný a krácený překlad pro České národní listy: Ing. Pavel Rejf, CSc.)

Jak je to možné, že žádný český ústavní činitel, ani Ministerstvo zahraničních věcí ČR, proti uvedeným výrokům pana H. Seehofera, tehdy ještě bavorského premiéra, neprotestovali a nežádali omluvu.

Němce z republiky jsme nevyhnali, ale přesídlili do Německa na základě rozhodnutí vítězných spojenců v Postupimi. Žádné etnické čistky v květnu 1945 ani později neproběhly. Asi 250 tisíc německých antifašistů zůstalo v Československu. Dalších přibližně 90 tisíc z nich se dobrovolně, na základě jen vlastního rozhodnutí, vystěhovalo do Německa. Podstatná část z nich šla do sovětské okupační zóny. Zde vznikla výzva, které je oslovila. Měli se zúčastnit na výstavbě nových německých správních a jiných orgánů.

To vše by měl pan Seehofer vědět. A pokud skutečně neví, o čemž velmi pochybujeme, pak by měl raději mlčet.

J. Skalský