Pan Karel Schwarzenberg o sobě tvrdil, že je Böhme


Zapomněl na to, že v době, kdy byl ministrem zahraničních věcí ČR, řekl německé novinářce, že se necítí být Čechem, ale že je Böhme? Tudíž k našemu národu se vnitřně nehlásil a zřejmě s ním nesrostl ani dosud, ale přesto se cítí být povolán, aby dlouhodobě nás špinil, prezidenta Beneše a jeho vládu posílal před Haagský tribunál a tahal sudeťáky, s nimiž je jedna ruka, do republiky.


A pokud tvrdí, že nám zůstalo jen národní sobectví, pak nejdříve by se měl zamyslet sám nad sebou.


Velká většina Čechů je proti přijímání migrantů. Jestliže žijeme v demokracii, pak většina rozhoduje. Ta v tom ohledu již rozhodla. Pokud se s demokratickým principem vlády většiny pan K. Schwarzenberg nechce smířit, nemusí jen útočit na český národ, ale může sám jít příkladem. Kolik miliard vlastní on a jeho rod? Jistě jde o desítky nebo stovky miliard korun. Pak nemá žádný problém přijmout sám na své "panství" několik desítek migrantů. Pokud by to právně drhlo v ČR, má majetky v Rakousku nebo i v dalších státech. Tam je může ubytovat, vydržovat a hledat pro ně práci a postavit je časem na vlastní nohy.


Pokud to udělá, pak může po nějaké době mluvit o svém dobrém skutku a vyzvat i další, aby jej následovali.

Ještě jedna maličkost(?) nám vadí. Manželka pana K. Schwarzenberga je údajně invalidní. Proto si myslíme, že pan K. Schwarzenberg by se jí měl věnovat mnohem více a osobně být jí nablízku. To zřejmě nečiní, i když se prezentuje jako velký křesťan.


Znám jiný příklad. Ateista měl nemocnou manželku, nepohybovala se delší dobu sama. Staral se o ni několik let. Byl u ní nebo v její blízkosti snad celých 24 hodin denně, a to až do její smrti. Možná, že křesťan Schwarzenbeg by si měl vzít příklad z jednání tohoto ateisty. Pokud je ovšem toho schopný. My si myslíme, že nikoliv. Byli bychom rádi, kdyby dokázal svým jednáním, že nejen slovy hlásá morálku, ale také v souladu s ní jedná. Dosud káže vodu, ale pije víno.

K. Malý