Paní ministryně Maláčová, neurážejte naše oběti okupace a II.světové války!
Když jsem četl informaci (Sputnik 10.2.21.) o tom,že madam ministryně Maláčová v debatě CNN Prima News prohlásila, že "ani II.světová válka nám nezpůsobila to, co covid" atd, tedy že i tehdy "děti chodily do škol", atd. šokovalo mne to a urazilo jako pozůstalého po odbojáři - oběti gestapa okupované republiky a příbuzného obětí Osvětimi a sekyrárny Pankráce. Ví vůbec paní ministryně, jaké urážky památky obětí nacismu a nás pozůstalých se dopouští? Velmi správně na to reagoval ředitel Židovského muzea v Praze, pan dr.Leo Pavlát. Myslím, že hovořil ústy nejpostiženější součásti našeho národa, našich židovských spoluobčanů. Vedle nich v jednom antifašistickém šiku stojí i oběti nás československých odbojářů, nevinných rukojmí a nevinné komunity našich romských spoluobčanů.


Madam ministryně, Vám - račte dovolit - nic neříká 360 tisíc československých obětí a zejména obětí Mauthausenu a Osvětimi, Dachau a Sachsenhausenu, Bergen-Belsenu a Gross Rosenu, Ravenbrücku, Terezína, Hodonína, Letů a Svatobořic?


Vám nic neříká 700 tisíc zavlečených na otrocké práce do reichu,z nich se tisíce občanů nevrátily?

Vám nic neříká 250 tisíc Čechoslováků vyhnaných z pohraničí sudetskými ordnery a freikorpsy?


Vám nic neříká 100 tisíc Čechoslováků vyhnaných Němci z vnitrozemí protektorátu?

Vám nic neříkají desítky vypálených českých ,slezských, moravských a slovenských obcí vypálených SS komandy pod velením K.H.Franka a dalších vrahů, z nich nemalá množina byli sudetští velitelé?


Vám nic neříkají oběti bombardování protektorátu v Plzni, Praze, Pardubicích,Semtíně, Brně, Blansku,Vyškově a na jiných místech?


Vám nic neříkají oběti čs.letců na Západě a pozemního čs.vojska v Africe a na východní frontě v Kyjevě, Sokolovu, Bílé Cerkvi a na dalších bojištích a oběti padlých na Dukle, na Ostravě, v Liptovském Mikuláši a na další místech?


Vám nic neříká, že za osvobození naší vlasti položilo život 144 tisíc vojáků Rudé armády a 60 tisíc vojáků Rumunské královské armády?


Ale nyní pominu kolektivní odkazy a budu osobní. Tak vy jste urazila i mou zesnulou tchyni,která v té době chodila do obecné školy. Víte vy vůbec, jak a co se tam učilo? Víte,že děti měly zamazané mapy černou tuší a učily se dějiny a zeměpis Velkoněmecké říše a životopis Vůdce? A každý školák musel smeknout čepici nejen před wehrmachtem,ale před výrostky Hitlerjugend, jinak dostal výprask? Nebo mu zavřeli rodiče? Z vaší arogance je vidět, že pohrdáte utrpením našich občanů za hnusné okupace germánských nadlidí. O utrpení našich lidí byste si mohla přečíst třeba Rajmunda Habřiny knihu Nadčlověk a nadnárod, nebo Norberta Frýda Krabici živých, abych jmenoval jen dva tituly z memoárové literatury okupace.


A ještě budu osobní. Velkoněmci pomocí gestapa zavraždili mého dědečka legionáře Jana Holíka, když předtím odvlekli do Osvětimi jeho zetě náčelníka Sokola Štěrbáčka, stejně jako do Osvětimi odvlekli druhého strýce odbojáře Obrany národa MVDr.Červinku, nositele Kříže 1939 in memoriam. A třetího strýce, odbojáře komunistu, gilotinovali na Pankráci. Čtvrtého uvěznili v Breslau. Cítím se Vašimi arogantními slovy poškozen, stejně jako je to urážka mých příbuzných. Jako obyčejný občan nemohu s Vámi nic činit, leč pište si - Vaši stranu, má rodina nikdy volit nebude. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

A všem budeme doporučovat - nevolte partaj, která má takové ministryně!


V dokonalé úctě

Dr. Jiří Jaroš Nickelli, Společnost L.Svobody Brno