Paní M. Marksová Tominová patří mezi přátele sudetoněmecké věci

Pakliže se stane náměstkyní ministra zahraničních věcí T. Petříčka, který je, zdůrazňujeme, ministrem ČR, pak na MZV ČR ohledně tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) zavládne velká shoda.

Na fotografii paní M. Marksová s B. Posseltem, předsedou SL, v přátelském rozhovoru.