Paběnice, obec plná příběhů i historie….Vydejme se za zajímavou historií Paběnic, malé obce na Kutnohorsku. Asi nevíte, kde je hledat ? Najdete je 15km jihovýchodně od Čáslavi. Co známe z její bohaté historie ? Co nám říkají jména Eduard Viktora, Josef Beran, či hraběnka Eleonora z Kounic ? Že nemáme ani tušení…., tak mi dovolte můj malý výlet do Paběnic, jsou připomínány již ve 13.století.

Nyní k současnosti obce. Paběnice jsou vesnicí pracovitých lidí, mají šikovné ruce, akčního starostu i ty správné zastupitele. Vybudovali vodovod, plyn, kanalizaci, další plány jsou už na stole, mají tam i ochotnický divadelní soubor, ..... A navíc, obec Paběnice se hlásí ke své bohaté historii. Tak se pusťme do té historie. Tři zastavení z těch mnohých....

Na Paběnice odkazuje již Božena Němcová ve své Babičce. Hned na první straně Babičky nalezneme její věnování hraběnce Eleonoře z Kounic, rozené Voračické z Paběnic. V historických odkazech se dočteme, že tato hraběnka významně podporovala české vlastenecké snahy 19.století. Božena Němcová viděla v hraběnce Eleonoře Voračické předobraz té spravedlivé a lidumilé kněžny, jak ji známe z Babičky. Jak ale víme, kněžna Zaháňská, nesplňovala tato kritéria, naopak tou spravedlivou se stala hraběnka Eleonora z Kounic, dle svého rodu z Paběnic, …. to bylo první paběnické zastavení.

Tím druhým zastavením je téměř filmový příběh českého podnikatele Ing. Dr. Eduarda Viktory (1880 - 1952). Jméno dnes skoro neznámé, ale to je k naší škodě. Čeští podnikatelé, jako byl stavitel Eduard Viktora, šířili v té době ve světě slávu českého průmyslu, stavebnictví… Stavitel Viktora se narodil v Paběnicích roku 1880 v rodině pokrokového sedláka. Po studiích se vypracoval na významného stavitele, podílel se na mnoha stavbách v Praze. Až půjdete po Pražském hradě, budete kráčet přímo po jeho díle. Odvodnil také území Pražského hradu, upravil jeho první nádvoří, v Praze vybudoval 50km kanalizačních sběračů v Praze, stavěl mosty, domy,… příkladem je jeho nejslavnější mostní dílo, významný železobetonový most přes Lužnici v Bechyni. Ing.Dr. Eduard Viktora se stal významnou prvorepublikovou osobností, na Paběnice přesto nezapomněl, věnoval obci mnohé své prostředky. Nedaleko Paběnic si vystavěl honosné letní sídlo, vila je vidět již od silnice cestou z Čáslavi na Červené Janovice. Stavitel Viktora zemřel na Vánoce 1952. Po roce 1948 si s vilou zahrál osud. Honosná patrová vila uprostřed lesů psala třetí příběh. Ten smutný.

Viktorova Vila v padesátých letech sloužila, jako místo nuceného pobytu, nebo spíše vězení, pražského arcibiskupa Josefa Berana. S ním ve vile byli i další dva biskupové, Josef Hlouch, biskup českobudějovický a Ján Vojtaššák, biskup spišský. Strávili zde v nuceném pobytu, mezi lety 1957 – 1963, šest let. Pamětní deska na místním kostele připomíná tento jejich nucený pobyt. Vila je dnes opravená, ale nepřístupná, slouží státní správě. Pokud pojedete tímto krajem, udělejte si zastavení k úctě a poznání historie Paběnic. Zajděte k Viktorově vile i na hřbitov, kde je Ing. Viktora pochován.


Přemysl Votava Hostovlice 3