Přeji vám hlas…

Marek Řezanka

Co chtít od roku, který je nový?

Zdraví a sílu – to mne napadá

Vzdělání, rozum a pevné krovy

a ať se zlepší naše nálada

Ať všichni z ulic zas někde bydlí

a v krbech rodin oheň plápolá

Ať lidé mluví bez hrotu vidlí

a ať se myslit učí na školách

Přeji vám smysl každé vaší práce

a aby nikdy nezačal se ztrácet

Aby mír z hodnot byl tou nejvyšší

Aby i v těžkých časech bylo s vámi

světlo, jež vede, zatímco třpyt mámí

Přeji vám hlas, jenž války neztiší…