O válečných nástrojích pro americké „měkké síly“
Vladimir Malyšev

26. prosince 2020


Italský Giornale uveřejnil článek o tom, jak Američané připravují zahraniční vojenské kádry pro vměšování do záležitostí ostatních zemí a nazval jej „Vzdělávání v USA dopomáhá ke státním převratům a k vytváření represivních režimů“. Na tuto činnost nelitují žádné prostředky.


V letech 1999 až 2016 studovalo v amerických studijních programech 2,4 milionů studentů a vynaložilo se na ně téměř 20 miliard USD.


Existuje vládní program „Vzdělání a příprava zahraničních vojáků“ (IMET). Program zahájili za prezidenta Forda v roce 1976 s účastí 42 zemí, po roce bylo zemí již 122. Nyní jsou v rámci IMET ve výcviku vojáci ze 155 zemí, a to i ze zemí tak trpasličích, jako je například Tuvalu s 11 tisíci obyvateli.


Na programu se podílí přibližně 150 amerických vojenských škol, včetně vysokých, napojených na ministerstvo obrany USA. V některých případech probíhá výuka v zemích účastníků. Kromě válečné výuky se studentům do hlav vtloukají „demokratické hodnoty“. Ministerstvo zahraničí uvádí, že se v programu IMET připravují vůdci.


Příprava v IMET má čtyři směry: Vlastní vojenské vzdělávání, důkladnou výuku angličtiny, technickou přípravu a přípravu na řízení. Na vojenské vzdělání připadá jen polovina celého programu. Prostřednictvím vojenských škol proniká americká „měkká síla“ do dalších zemí, pěstuje loajalitu k Americe a formuje potenciál k získávání agentů zvláštních služeb. Například mezi účastníky státního převratu v Mali dne 18. srpna 2019 bylo mnoho absolventů vojenské přípravy v USA. Mali je dávno řízeno absolventy amerických vojenských škol.


Egypt má v čele prezidenta al-Sísího, který vojenské umění vystudoval v Británii a v USA. Neúspěšný státní převrat v Turecku byl veden mnoha důstojníky s vojenským výcvikem v USA.


Spojené státy jsou obzvláště aktivní při výuce vojáků v zemích Jižní Ameriky, Jihovýchodní Asie a Afriky. Například z 54 zemí Afriky je do výcviku v USA zapojeno 45 zemí. Zvláštní pozornost USA věnují Mali, Čadu, Nigérii a Nigeru. Podle některých odborníků je mnoho amerických programů vojenské přípravy vedeno k vytvoření podmínek pro možné převraty.


Výzkumný pracovník v oboru mezinárodních vztahů na univerzitě v Ohiu zkoumal programy přípravy policistů z celého světa Washingtonem a přišel na to, že v mnoha případech byly v zemích původu studentů militarizovány vládní struktury. V roce 2001 stály tyto programy přibližně 5 milionů USD a v roce 2018 pak stála výuka policistů z cizích zemí 146 milionů USD. Běží v 90 zemích Jižní Ameriky, Severní Afriky a Jihovýchodní Asie. V USA se školí i policisté z Hongkongu a Myanmaru.


Také se provádí školení vojáků a policistů ve věci prodeje zbraní do zahraničí (Foreign Military Sales), které platí ti, kteří americké zbraně kupují. Ohledně nezákonného obchodu s drogami jsou zvláštní programy pro Afghánistán.


Příprava zahraničních vojenských specialistů je důležitý nástroj americké „měkké síly“. V Sovětském svazu byla této otázce přikládána velká důležitost. Ve 150 městech Sovětského svazu se vzdělávalo 120 tisíc cizinců ze 149 zemí. Tisíce zahraničních důstojníků absolvovalo vojenské školy a mnozí z nich pracovali ve svých zemích v různých sférách. Po rozpadu Sovětského svazu se na tuto cennou zkušenost zapomnělo. Zato Spojené státy na vojenské nástroje „měkké síly“ nikdy nezapomněly.


Americký portál AlterNet píše: „USA úspěšně nebo neúspěšně organizovaly nejméně osmdesátkrát převraty v zahraničí. Začalo to za prezidenta Eisenhowera, který na příkladu Íránu zjistil, že CIA může svrhnout zvolené vlády zemí, které odmítají obětovat budoucnost svého lidu pro komerční a geopolitické zájmy Západu. Většina amerických převratů vedla k tvrdým represím, únosům, popravám bez soudů, vyšetřování a mučení, korupci, hrozné chudobě s nerovností a k mnohaletému krachu demokratických snah národů postižených těmito převraty.“


Převzato z Fondsk.ru

outsidermedia.cz