O to víc…

Marek Řezanka

Nemusí zůstat kámen na kameni

s tím, že nás ještě bouře zachvátí

A že, co známe, zásadně se změní

Celý svět trpí silnou závratí

Koledy zpívám tiše do polštáře

v paměti lovím vůni jehličí

Možná v té chvíli připadám si staře

a jen se divím, že tma nekřičí

Nestýská se mi po konzumním shonu

po bohapustě sytém obžerství

Nahlédnout ale toužím za oponu

kde závan dětství mysl občerství

Snad je tu šance pochopit, co sdělí

příchodem na svět dítě v jesličkách

Buďme si blíže, ke svým srdcím bdělí

o to víc, když nás doba nehýčká…