Otevřené dopisy, petice na téma německé reparace píšeme již více než 10 roků

Obraceli jsme se v nich nejen na Karla Schwarzenberga, ministra zahraničních věcí ČR, ale i na premiéra Sobotku a další. Výsledky byly nulové. Můžete se podívat na naše dopisy, petice, které máme na webu, www.ceskenarodnilisty.cz. Pokud v současnosti na toto téma bude psát osamoceně nějaký vlastenecký subjekt, výsledky budou s největší pravděpodobností stejné.

Je nutné, jak svědčí naše mnohaleté zkušenosti, vyslovit požadavky na zaplacení reparací Německem jménem celé řady nejrůznějších českých vlasteneckých organizací formou petice nebo otevřeného dopisu. Je žádoucí tento krok učinit v blízké době. Všechna média vlasteneckých organizací by o tom měla psát a v tom smyslu působit na českou veřejnost.

Ti, kteří ještě v nedávné době vykřikovali na všechny světové strany, že to, co bylo ukradeno, musí být vráceno, při prosazování reparačních požadavků, nejen mlčí, ale staví se převážně proti nim. Proč? Když Němci nás šest let okrádali, loupili u nás až do posledních dní války, a často to, co nemohli odvést, ničili, zapalovali, vyhazovali do vzduchu. Způsobili nám svou agresí obrovské materiální škody. V podstatě jde o to stejné! Nahradit ukradené a další škody, které nám svou agresí způsobili. Vždyť je to zcela přirozené! Požadovat zaplacení reparací na Německu je našim právem, vychází z mezinárodního práva i z mezinárodních smluv. Kdo z Čechů se může proti tomu stavět? Nikdo nemá důvod poškozovat náš stát a i jeho občany. Pokud tak někteří Češi, zvláště ti, co jsou v TOP 09, v KDU a dalších proněmeckých organizacích činí, škodí republice a každému z nás. A i o tom je třeba otevřeně mluvit!

Na uvedené téma by měly vlastenecké subjekty častěji psát. Ve svých médiích vysvětlovat občanům, že na reparace máme nárok, kdežto Němci mají povinnost je nám zaplatit. Po této vysvětlovací kampani bychom měli přejít k tlaku, aby naše příslušné ústavní orgány zahájily jednání se SRN o zaplacení reparací.

Po koronaviru budeme na tom hospodářsky nedobře. O to je silnější povinnost našich představitelů učinit rychle diplomatické kroky, které by vedly k závazku Německa zaplatit nám reparace v plné výši. Dále bychom s Německem měli jednat o úrocích z nezaplacených reparacích. Celkově můžeme vůči Německu vznést nárok na zaplacení několika bilionů korun. Upřesnit naše požadavky by měli naši odborníci, a to bezodkladně. Až udělají svou práci, můžeme říci, že jsme udělali první krok na cestě, vedoucí k zaplacení reparací Německem.

Pokud tento proces by byl zastaven, či silně brzděn „českými“ proněmeckými politiky, pak je nutné uspořádat imperativní referendum, v němž by občané přímo svými hlasy rozhodli o tom, zda máme na Německu požadovat reparace, či nikoliv. Lze téměř s jistotou předpokládat, že lidé se v referendu vysloví pro vymáhání reparací. A hlas lidu, je hlasem Božím!

Dr. O. Tuleškov