Opětné odhalení busty pana prezidenta E. Beneše a busty pana prezidenta T.G. Masaryka v Českých Budějovicích

28. října 2013 byly na zahradě vily Kohinoor v Českých Budějovicích slavnostně znovu odhaleny busty E. Beneše a TGM.


Podle našeho názoru busty našich prezidentů měly být instalovány na velmi frekventovaném místě v Českém Krumlově, kde původně byly, a ne na zahradě nějaké firmy (německé?) v ČB.

Jak potupné pro pana prezidenta E. Beneše a pro pana prezidenta TGM! Jak potupné pro nás!

Kdo a kam zašantročil pamětní desku, která byla pod bustou pana prezidenta E. Beneše?

Kdo za toto vše nese odpovědnost? Proč vlastenecké subjekty k tomu mlčí?

ČNL