O hodnotách

Marek ŘezankaViděl jsem na trávě sněhuláka

bylo mu zřejmé, že taje

Nezačal křičet a ani plakat

stál si tam – uprostřed kraje


Nejspíš si připadal osamělý

jakoby z jiného světa

v němž všichni jako on roztát měli

že bez nich louka hned vzkvétá


Jako ten sněhulák připadám si

když vidím, jak lidé snadno

zbaveni lidskosti míří kamsi

hluboko – patrně na dno


Stále jen slyšíte: Humanita

a pak ti samí vám sdělí

že nikdo z nich pranic nenamítá

když ženu bez zbraně střelí


Stát se to v zemi, kde režim vadí

hned by se strážci práv sešli

Takto však zasyčí jako hadi

že má, co chtěla, ta Ashli


Pohádky jistě jsou zapotřebí

V jedné zlo s dobrem se motá:

Ta, v níž se pokrytci s gustem šklebí

Je to ta „O hodnotách“…


 

K tomu dodatek: Tzv. západní společnost a její ekonomický systém jsou s pojmem demokracie již drahnou dobu neslučitelné. Nyní jsme svědky ekonomického kolapsu, na který tento systém recept nemá - a z logiky věci ho mít nemůže. Proto mizí fasáda (rádoby svobodné volby, rádoby možnost svobodného myšlení a názoru), a nastupují tvrdá ruka a ještě tvrdší cenzura. Spojené státy jsou v situaci, kdy občanská válka je z mého pohledu nevyhnutelná. Jistě, represe budou dopadat silně - ale ještě silnější bude hlad a nenávist překonávající strach porobovaných a dehonestovaných. Vznikl tam vražedný koktejl - a napijí se ho všichni aktéři...