Ohlédnutí za posledním dvojčíslem Národního Osvobození (NO)

23. 8. 2020O redakčním sdělení pana šéfredaktora NO a reakcích z jeho a naší strany jsme vás již na stránkách naší platformy informovali (viz https://www.vratme-vaznost-csbs.cz/clanky/sdeleni-a-stanoviska/stanovisko-platformy----vratme-vaznost-csbs----k-tzv.-redakcnimu-sdeleni-jiriho-csermelyiho.html). Následoval známý dopis, v němž se skvěla vyhrůžka, a poté jsme reagovali Sdělením Platformy o tom, jak Jiřího Csermelyiho rozčílila pravda, a o jeho výhrůžkách (viz https://www.vratme-vaznost-csbs.cz/clanky/sdeleni-a-stanoviska/sdeleni-platformy-o-tom--jak-jiriho-csermelyiho-rozcilila-pravda--a-o-jeho-vyhruzkach.html).

Inkriminované číslo – respektive druhá stránka dvojčísla – obsahuje další dva neméně pozoruhodné skvosty, a to článek Karla Štusáka označený titulkem Komentuju, který není ničím jiným než problematickou obhajobou současné hodnotové úrovně periodika a jeho sáhodlouhých historizujících traktátů z pera nehistoriků, leč to není jeho hlavní cíl. „Meritum” onoho výlevu spočívá v zesměšnění obsahu našeho webu a jeho autorů, kteří jsou zcela v duchu a intencích názorového proudu hájícího vedení považováni za „rozvraceče svazu”. Což vzhledem k tomu, že autor článku sám jako někdejší redaktor NO odešel z důvodů konfliktů s vedením svazu, se zdá být přinejmenším podivné. Závěrečná slova, která vyloženě stávajícího předsedu obhajují, jsou až dojemná – spíše tragikomická. Zcela v souladu s okřídleným tvrzením známým z latiny „Finis coronat opus” je dopis od jisté čtenářky „bystrého” ducha s příznačným jménem Karolína Bystrá, pojmenovaný redakcí názvem Piráti na webu? s otazníkem na konci. Autorka „hodná svého jména” se táže sama sebe, zda signatáři Otevřeného dopisu jsou skuteční, nebo se z ně vydává nějaká skupinka nepřátel, kteří se skrývají za členy ÚV, tedy zda nejsou nějakými „piráty”. Paní Bystrá se dále dovolává vzdělání a inteligence signatářů a tklivě pochybuje, že by byli tak hloupí. Netuší ovšem, že do této kategorie svými úsměvnými argumenty spadla spíše ona. Vystupuje, jako by byla velmi dobře obeznámena s průběhem zasedání ústředního výboru, a vyjadřuje se, jako by tam byla osobně přítomna – zřejmě tedy jako členka tohoto orgánu. Nikdo z nás, a nyní si troufám mluvit za všechny signatáře, ji tam nikdy neviděl. Nebo snad nesmělý člen ÚV bojící se otevřené diskuse pod vlastním jménem přijal toto krytí smyšlenou jakobyčlenkou ÚV, aby mohl zpražit signatáře platformy?

 

Nezbývá tedy než shrnout, že zveřejnění zmíněných článků je doslova medvědí službou dříve uznávaného periodika. (Množí se názory, že NO je čím dál horší, nedá se číst; členové svazu odhlašují předplatné. Jak asi nesou pokles úrovně obsahu novin jejich někdejší tvůrci?) I když nemáme ve zvyku přetiskovat články z jiných periodik, učinili jsme tentokát výjimku a všechny najdete v oddělených pdf souborech. Vzhledem k tomu, že Národní Osvobození zmizelo z distribuce, a je tudíž skoro nedostupné, chceme umožnit návštěvníkům našich stránek, aby si mohli přečíst předmětné texty a posoudit naše hodnocení a reakce na výše zmíněné články, jak jsme je publikovali na našem webu.

Milan Vichta, signatář Otevřeného dopisu členům ÚV ČSBS

 

Redakcni_sdeleni_NO.pdf

Pirati_na_webu_1.pdf

Stusak_clanek.pdf