Odpovídá Lorenz Knorr, německý antifašista


Po válce došlo k vysídlení většiny takzvaných sudetských Němců. Já ale tento pojem nepoužívám rád…


Proč? Jste přece Němec a chebský rodák. Proč se nepovažujete za sudetského Němce?

Protože jde o umělé označení, z kterého udělali nacisté politický pojem. Pokud si vzpomínám, tak ještě před rokem 1936 toto označení nehrálo zásadní roli. Ale na olympiádě, která se konala v roce 1936 v Německu, prohlásil Goebbels na adresu Němců, kteří přijeli z Československa: Vy nejste žádní občané Československé republiky německého jazyka – což bylo tehdy oficiální označení – vy jste sudetští Němci! V tomto pojmu je totiž obsažen nárok na pohraniční území, osídlená tehdy hlavně Němci. Takže já dodnes tvrdím: byl jsem německy hovořícím občanem Československé republiky!


Že života Lorence Knorra

Lorenz Knorr se narodil dne 18. července 1921 v Chebu v rodině aktivisty dělnického hnutí. Rodina měla staré socialistické kořeny, už Knorrův dědeček působil za Rakouska-Uherska v socialistickém hnutí. V domě Knorrových v Chebu se před rokem 1938 scházeli k poradám činitelé německé sociální demokracie a odborů, ale i komunisté z Čech, Bavorska a Saska.

Po absolvování obecné a měšťanské školy se Lorenz Knorr učil (od roku 1935) v Chebu sazečem a knihtiskařem. Od roku 1936 byl předsedou Mladých knihtiskařů okresu Cheb a předsedou chebské organizace Socialistické mládeže. Po absolvování tříleté odborné školy studoval soukromě kaligrafii.

Od roku 1936 se aktivně účastnil protifašistického boje, a to především jako člen ochranných oddílů Německé sociálně demokratické strany (DSAP) a jako přepravce antifašistických tiskovin přes zelenou hranici z ČSR do Bavorska. Po obsazení pohraničí nacisty v roce 1938 působil v Chebu v odbojové skupině socialistické mládeže, byl vězněn a vyslýchán gestapem. Třiatřicetičlenná odbojová skupina, ve které Knorr působil jak jeden z vedoucích činitelů, prováděla i diverzní akce. V aktivní odbojové činnosti Lorenz Knorr pokračoval také během druhé světové války, kdy byl vojákem wehrmachtu.

Po propuštění z britského zajetí se vrátil ilegálně přes zelenou hranici do Chebu. Vzhledem k tomu, že jak on tak jeho rodiče měli v poválečné ČSR statut antifašistů, mohli v Chebu zůstat, ale rozhodli se dobrovolně vysídlit do západního Německa, kde se už dříve ocitla většina německého obyvatelstva z ČSR, podrobená odsunu na základě Postupimské dohody vítězných mocností…